Aktualności i wydarzenia

Neurokurier 7/2018

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem Neurokuriera. Wydania archiwalne są dostępne na stronie www.ptneuro.pl w zakładce czasopisma.

Najnowszy stymulator rdzenia ratunkiem dla żołnierza

19 czerwca br. w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia przeciwbólowego neurostymulatora rdzeniowego najnowszej generacji — RestoreSensor® z AdaptiveStim®. Zabieg trwał 30 minut i był poprzedzony stymulacją próbną, która wykazała skuteczność tej metody leczenia.

Skala oceny objawów opuszkowych w stwardnieniu zanikowym bocznym

Smith i wsp. prezentują w European Journal of Neurology wyniki badania oceniającego przydatność nowej skali CNS-BFS (ang. Centre for Neurological Study Bulbar Function Scale). Jest to narzędzie opierające się o informacje uzyskane od pacjenta.

Zamykanie przetrwałego otworu owalnego równie skuteczne co terapia przeciwkrzepliwa

Rola przetrwałego otworu owalnego (PFO, patent foramen ovale) w patogenezie udaru niedokrwiennego serca, a także znaczenie jego zamykania w profilaktyce wtórnej udaru są przedmiotem żywej dyskusji. Aktualnie przeważa opinia, że w przypadku kryptogennych udarów niedokrwiennych (czyli takich, w przypadku których nie udało się wykryć jednoznacznego czynnika etiologicznego) obecność PFO zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego udaru.

Edukacja on-line: zasoby Peripheral Nerve Society

Peripheral Nerve Society (PNS) to założona w 1994 roku, największa globalna organizacja naukowa skupiająca się na fizjologii i patologii obwodowego układu nerwowego, a zwłaszcza nerwów obwodowych.