Aktualności i wydarzenia

Konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego ogłasza konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”.

Nowy lek w profilaktyce migreny przewlekłej

Jednym z neuroprzekaźników odgrywających istotną rolę w patogenezie ataku migrenowego jest peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP, Calcitonin gene-related peptide). Tepper i wsp. opublikowali w czerwcowym numerze „The Lancet Neurology” wyniki badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność przeciwciała monoklonalnego przeciwko receptorowi CGRP w leczeniu przewlekłej migreny.

Dysfunkcja dróg moczowych — kliniczny marker w chorobie Parkinsona

W czerwcowym numerze „European Journal of Neurology” opublikowano wyniki analizy danych pacjentów uczestniczących w badaniu PRIAMO — badanie obserwacyjne, dotyczące pozaruchowych objawów choroby Parkinsona, związane z dysfunkcjami układu moczowego.

Poszerzenie listy refundowanych leków w stwardnieniu rozsianym

Według informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia od 1 maja 2017 roku w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dostępny będzie nowy doustny lek I rzutu — teriflunomid (Aubagio).

Program lekowy obejmujący terapię Duodopą

Lek Duodopa, dojelitowy żel zawierający L-Dopę, został objęty refundacją. Lek, przeznaczony dla pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona, będzie dostępny w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)”.