Aktualności i wydarzenia

Wczesna agresywna immunoterapia w SM — nie tylko dla pacjentów ze złym rokowaniem

W pierwszym kwartale 2019 roku w JAMA Neurology ukazały się wyniki dużego badania obserwacyjnego na grupie 592 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane (SM), opartego na danych z codziennej praktyki klinicznej (real-world data).

Jesienna Szkoła Młodych Neurologów

Szanowni Państwo,serdecznie dziękujemy za udział w Jesiennej Szkole Młodych Neurologów, która odbyła się w dniach 4–5 października w Gdańsku.

Cholekalcyferol w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego

Związek pomiędzy stężeniem witaminy D a ryzykiem zachorowania na stwardnienie rozsiane jest od dawna analizowany – różnice w rozpowszechnieniu tej choroby, w zależności od oddalenia danego kraju od równika, dobitnie sugerują istnienie takiego związku. W związku z przeciwzapalnym działaniem witaminy D pojawiały się propozycje wykorzystania jej w terapii chorób autoimmunologiczych, np. w stwardnieniu rozsianym.

Interwencje hemodynamiczne u pacjentów z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Pourazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego wciąż pozostaje wyzwaniem dla neurologii i neurochirurgii (a najczęściej ostatecznie dla neurorehabilitacji). Możliwości terapeutyczne, poza mechanicznym odbarczeniem rdzenia, pozostają niewielkie. Wciąż brakuje opartych na faktach zaleceń terapeutycznych, których stosowanie przynosiłoby istotną zmianę rokowania w tej grupie pacjentów

NiNP poleca: Terapia zaburzeń postawy w chorobie Parkinsona

Zaburzenia postawy, takie jak zespół wieży w Pizie, czy kamptokormia, są jednymi z licznych, niestety, objawów w przebiegu choroby Parkinsona , które nie poddają się łatwo terapii z zastosowaniem aktualnie dostępnych środków farmakologicznych. W najnowszym (vo.53:4) numerze Neurologii i Neurochirurgii Polskiej temu zagadnieniu poświęcone są dwa teksty.