Aktualności i wydarzenia

Świąteczne życzenia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku redakcja serwisów internetowych, a także cały ZG PTN, składają Państwu najlepsze życzenia...

Tomografia głowy bez kontrastu a kwalifikacja chorych do trombektomii mechanicznej

Przeprowadzone w ostatnich latach badania (DAWN, DEFUSE 3) wykazały, że możliwe jest osiągnięcie korzystnego efektu leczniczego u pacjentów z udarem mózgu, którzy znaleźli się poza standardowym oknem czasowym do leczenia trombektomią.

Czy różnice w strategiach leczenia mają wpływ na rozwój niepełnosprawności u chorych na SM?

Dostępność do wielu różnych leków modyfikujących przebieg stwardnienia rozsianego doprowadziła do sytuacji, w której lekarze i pacjenci stają przed trudnym niekiedy wyborem odpowiedniego pierwszego leku.

Lewozymendan w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego — wyniki badania 3 fazy

Lewozymendan jest lekiem dożylnym zarejestrowanym do krótkotrwałego leczenie ostrych stanów niewyrównania ciężkiej przewlekłej niewydolności serca w przypadkach, gdy standardowa terapia nie jest wystarczająco skuteczna oraz gdy za odpowiednie uważa się zastosowanie leków o działaniu inotropowym dodatnim.

Stanowisko dotyczące 3. dawki szczepionki mRNA przeciwko SARS-CoV-2 u pacjentów z SM

Grupa robocza ekspertów Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracowała stanowisko na temat podania III dawki szczepionki mRNA przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna) u chorych na stwardnienie rozsiane (SM).