Aktualności i wydarzenia

Webinarium „Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego”. Pacjent z SM w Polsce

Zapraszamy do udziału w webinarium z okazji Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego, pt. „Pacjent z SM w Polsce”, pod patronatem Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN, który odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 19:00, za pośrednictwem serwisu edukacyjnego PTN www.neuroedu.pl.

Cykl Webinariów EAN RAPORT

Zapraszamy do udziału w cyklu webinariów EAN RAPORT, pod patronatem firmy Roche, który odbędzie się w terminie 23–26 maja 2020 r. o godz. 19:00, za pośrednictwem serwisu edukacyjnego PTN www.neuroedu.pl.

Aktualne wyzwania neurologii — postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu: COVID-19. Sesja IV

Zapraszamy do udziału w webinarium: „Aktualne wyzwania neurologii — postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Nowe wyzwanie: COVID-19. Sesja IV”, pod patronatem firmy Novartis, które odbędzie się w 20 maja 2020 r. o godz. 19:00, za pośrednictwem serwisu edukacyjnego PTN www.neuroedu.pl.

ZESPÓŁ GUILLAINA-BARRÉGO JAKO NIETYPOWA PREZENTACJA ZAKAŻENIA SARS-COV-2

Badacze z Chin opublikowali opis przypadku, który – jak sądzą – jest pierwszym przypadkiem zespołu Guillaina-Barrégo, będącego nietypową prezentacją zakażenia SARS-CoV-2.

PODWYŻSZONE STĘŻENIA CHIT1 W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM PACJENTÓW Z GORSZYM ROKOWANIEM SM

W retrospektywnym badaniu autorzy tej pracy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy pewne biomarkery stwierdzane w badaniu płynu mózgowo rdzeniowego mogą pozwolić na przewidywanie przebiegu aktywności stwardnienia rozsianego (SM).