Aktualności i wydarzenia

Badanie problemów chorych z migreną w Polsce

Badanie problemów chorych z migreną w Polsce – dołącz i wypełnij ankietę lub przekaż ją do wypełnienia swoim pacjentom!

Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych

Wirusowe zapalenia opon występują kilkakrotnie częściej niż bakteryjne, a wśród wirusów to enterowirusy (nie uwzględniając wirusa polio) są główną przyczyną zapalenia opon mózgowych na całym świecie, przy czym młody wiek jest ważnym epidemiologicznym czynnikiem ryzyka.

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy a długoterminowe ryzyko sercowo-naczyniowe

Wcześniejsze badania wykazały, że pacjenci z padaczką wykazują podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. W omawianym badaniu przeprowadzono ocenę ilościową i modelowanie możliwego zagrożenia chorobami sercowo-naczyniowymi spowodowanego stosowaniem leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy (eiASM) u pacjentów z padaczką.

Jakie jest optymalne stężenie hemoglobiny glikowanej A1C u pacjentów z udarem i cukrzycą?

Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w chwili przyjęcia pacjenta z udarem mózgu i z cukrzycą koreluje znamiennie z ryzykiem zdarzeń naczyniowych w przyszłości.

Czy stosowanie inhibitorów i leków przeciwpsychotycznych wiąże się z ryzykiem upadków i złamań?

W leczeniu osób starszych z poważnymi zaburzeniami poznawczymi i neuropsychiatrycznymi często stosowane są inhibitory cholinesterazy czy leki przeciwpsychotyczne. Obie te klasy leków potencjalnie zwiększają ryzyko upadków i złamań.