Aktualności i wydarzenia

Propozycja nowych kryteriów diagnostycznych zespołu POEMS

Zespół POEMS jest występującą relatywnie rzadko kombinacją objawów (Polineuropatii, Organomegalii, Endokrynopatii, białka M, zmian Skórnych) wspólwystępujących w przebiegu procesów rozrostowych komórek plazmatycznych i nadprodukcji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF).

Wziewna postać L-Dopy: wyniki badania klinicznego

Powikłania ruchowe w przebiegu terapii L-Dopą są dobrze znanym problemem w terapii choroby Parkinsona. Jedną z przyczyn pojawiania się stanu „off”, opóźniania się stanu „on” oraz braku odpowiedniej reakcji na stosowaną dawkę L-Dopy jest zaburzone wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Badania MRI u osób z implantowanymi systemami stymulującymi serce

Coraz trudniej wyobrazić sobie pełną diagnostykę chorób układu nerwowego bez wykorzystania tomografii rezonansu magnetycznego. Neurolodzy są jednocześnie przekonani, że chorzy z jakimikolwiek wszczepionymi urządzeniami stymulującymi serce muszą być wykluczeni z badań MRI.

Zalecenia PLTR dotyczące zastosowania rezonansu magnetycznego w diagnostyce stwardnienia rozsianego

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.Tomografia rezonansu magnetycznego jest podstawowym badaniem w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Obraz struktur mózgowia pozwala na jednoznaczne stwierdzenie rozsiania w czasie i przestrzeni, wymaganych dla postawienia diagnozy (oczywiście w odpowiednim kontekście klinicznym). Badanie rezonansu magnetycznego jest również optymalnym narzędziem do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności terapii, poprzez ocenę ilości ognisk demielinizacyjnych oraz atrofii mózgowia.

Postęp badań nad bólami głowy w 2018 r.

Miesięcznik The Lancet Neurology tradycyjnie w styczniowym numerze z 2019 roku opublikował serię artykułów przygotowanych przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach neurologii, w których podsumowane zostały najbardziej istotne publikacje naukowe minionych 12 miesięcy.