Aktualności i wydarzenia

Neurokurier - październik 2018

Zapraszamy do lektury październikowej edycji Neurokuriera — internetowego periodyku informującego Państwa o aktualnościach związanych z działalnością oficjalnych portali internetowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Kolejny numer Neurologii i Neurochirurgii Polskiej dostępny on-line

Ukazał się kolejny, wrześniowo-październikowy, numer Neurologii i Neurochirurgii Polskiej (5/2018).

„Neurologia i Neurochirurgia Polska” poleca

Polecamy artykuły poświęcone neurofizjologicznej ocenie splotu barkowego oraz wzajemnej relacji migreny i astmy.

Skuteczność podwójnej terapii przeciwpłytkowej w profilaktyce udaru mózgu

Leczenie przeciwpłytkowe, jako profilaktyka pierwotna i wtórna udaru niedokrwiennego mózgu, jest od lat elementem codzienności. Co do zasadności takiej terapii nikt nie ma wątpliwości, dyskusje pojawiają się na poziomie szczegółów technicznych. Jaki lek stosować? Czy wystarcza jeden lek przeciwpłytkowy?

SynuClean-D – nadzieja na przyczynowe leczenie choroby Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest, jak wiemy, postępującą chorobą neurodegeneracyjną, której zasadniczym elementem jest utrata neuronów dopaminergicznych i spadek ilości dostępnej dopaminy, co ostatecznie przekłada się na obraz kliniczny choroby.