Najbliższe konferencje

27.01.2018
Repetytorium z neurologii 2018 — cykl
Lokalizacja: Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Katowice
02.02.2018

Aktualności i wydarzenia

Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zachęcami do zapoznania się z relacją podsumowującą najważniejsze wydarzenia XXIII Zjazdu PTN (Gdańsk, 11–14 października 2017 roku).

50 stypendiów na udział w światowym zjeździe „Controversies in Neurology”

Na zebraniu ZG PTN w dn. 24 listopada 2017 roku w Warszawie postanowiono przyznać lekarzom w trakcie specjalizacji z neurologii 50 stypendiów (pokrycie opłaty zjazdowej) na udział w światowym zjeździe „Controversies in Neurology”, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 22–25 marca 2018 roku.

Streszczenia prac nadesłanych na XXIII Zjazd PTN

Streszczenia prac nadesłanych na XXIII Zjazd PTN i przyjętych do prezentacji ustnych i plakatowych są opublikowane w suplemencie „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” (Tom 13, Supl. A, 2017).

Dopuszczenia do egzaminu specjalizacyjnego z neurologii

W związku z nadchodzącym sezonem zebrań oddziałów PTN przypominamy, że od 2013 roku obowiązuje zarządzenie Konsultanta Krajowego i CMKP o konieczności udziału w 50% spotkań lokalnego oddziału PTN, niezbędne do uzyskania dopuszczenia do egzaminu specjalizacyjnego z neurologii. Obowiązkowe jest także wygłoszenie co najmniej jednego wykładu w czasie trwania specjalizacji.

Globalne obciążenie chorobami neurologicznymi

W listopadowym wydaniu „The Lancet Neurology” opublikowano wyniki badania Global Burden of Disease (GBD) 2015 — to ogólnoświatowy projekt, w ramach którego zbierane są informacje o rozpowszechnieniu poszczególnych chorób oraz związanemu z nimi pogorszeniu stanu zdrowia społeczeństwa.