Aktualności i wydarzenia

Nowa metoda obrazowania w chorobie Parkinsona

Prasad i wsp. opublikowali w kwietniowym numerze European Journal of Neurology wyniki badania oceniającego skuteczność trójwymiarowej analizy obrazów tomografii rezonansu magnetycznego wrażliwego na neuromelaninę (neuromelanine-sensitive MRI). Badając fragmenty obrazów części zbitej istoty czarnej o polu powierzchni 10 mm2, naukowcy porównywali intensywność sygnału i ilorazy kontrastu (CRs, contrast ratios) w grupach pacjentów z PD i osób zdrowych.

Trzydzieści lat doświadczenia z nowo wykrytą padaczką

W marcowym numerze JAMA Neurology Chen i wsp. opublikowali wyniki obserwacyjnego badania skuteczności leczenia de novo wykrytej padaczki. Co wyróżnia te obserwacje, to długość ich trwania — badacze zbierali dane od 1982 do 2012 roku. Do badania włączono pacjentów, u których zdiagnozowano padaczkę i którzy pozostawali pod obserwacją co najmniej przez 2 lata. Głównym punktem kontrolnym było uzyskanie rocznego uwolnienia od napadów.

Edukacja — artykuły poglądowe z Neurologii i Neurochirurgii Polskiej

Zachęcamy do lektury artykułów poglądowych publikowanych w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej. Tym razem przyjrzymy się obustronnemu zespołowi cieśni nadgarstka.

Kongres Medyczny Varia Medica 2017 — nagrania wykładów

Zachęcamy do zapoznania się z nagranimi wykładów wygłoszonych podczas Kongresu Medycznego Varia Medica 2017, które są już dostępne na stronie www.tvmed.pl

Ryzyko krwawienia śródczaszkowego u pacjentów leczonych trombolitycznie poza wskazaniami

Dożylna tromboliza jest jak do tej pory jedyną zarejestrowaną metodą farmakoterapii w ostrej fazie udaru mózgu. Jednak według europejskiej dokumentacji rejestracyjnej zastosowanie tego leku jest obwarowane szeregiem przeciwwskazań. Chodzi głównie o czynniki zwiększające ryzyko objawowego krwawienia śródczaszkowego, wtórnego do trombolizy. W ocenie wielu naukowców i lekarzy analizujących wyniki leczenia trombolitycznego przeciwwskazania te są zbyt restrykcyjne, a ich rygorystyczne przestrzeganie bezzasadnie odbiera części pacjentów możliwość zastosowania terapii. Z tego względu w wielu sytuacjach klinicznych lekarze decydują się na podanie leku mimo obiekcji.