Aktualności i wydarzenia

Leczenie klasterowego bólu głowy stymulacją nerwu potylicznego

W lutowym numerze „European Journal of Neurology” Miller i wsp. zaprezentowali wyniki badań dotyczących leczenia opornego przewlekłego bólu klasterowego za pomocą stymulacji nerwu potylicznego. Po wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego niemal połowa pacjentów (47%) odnotowała 6-miesięczny okres wolny od bólu.

Diagnozowanie padaczki — zasoby edukacyjne Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.EpilepsyDiagnosis.org, gdzie znajdziecie Państwo klasyfikację i opisy napadów padaczkowych i związane z nim odchylenia w zapisie EEG oraz diagnostykę różnicową, a także zespoły padaczkowe, w których dany typ napadu może się pojawić. Po krótkim procesie rejestracyjnym użytkownik serwisu może zalogować się i obejrzeć zamieszczone tam materiały wideo.

Czy dobrze dbam o… pacjenta z padaczką?

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Neurologii dotyczącymi problemów jakości w opiece epileptologicznej.

Ocrelizumab — pierwszy skuteczny lek w terapii pierwotnie postępującego SM?

Xavier Montalban wraz z badaczami biorącymi udział w badaniu klinicznym ORATORIO ogłosił na łamach „New England Journal of Medicine” wyniki oceny skuteczności ocrelizumabu w porównaniu z placebo w leczeniu pierwotnie postępującego stwardnienia rozsianego.

Czy dobrze dbam o… pacjenta z demencją? Wskazówki Amerykańskiej Akademii Neurologii

Amerykańska Akademia Neurologii, aby ułatwić neurologom ocenę jakości swojej pracy, publikuje w „Neurology” oraz na stronie www.aan.com zestawy miar jakości opieki nad pacjentami z poszczególnymi grupami chorób neurologicznych. Należy zwrócić uwagę, na korzyści płynące z wdrożenia takiego lub podobnego systemu oceny opieki. Lekarze dysponują wiarygodnym, sformułowanym przez ekspertów i popartym autorytetem organizacji lekarsko-naukowej, katalogiem kwestii istotnych dla pacjentów, co pozwala prawidłowo planować prowadzenie leczenia.Publikacje te są bezpłatnie.