Najbliższe konferencje

30.09.2016
01.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
Eurospine 2016
Lokalizacja: Berlin

Aktualności i wydarzenia

Nowa skala rokownicza w stanie padaczkowym u dorosłych

W październikowym wydaniu „European Journal of Neurology” grupa badaczy z Barcelony przedstawiła dane dotyczące modyfikacji skali rokowniczej w stanie padaczkowym u dorosłych. Gonzáles-Cuevas i wsp. przeanalizowali dane kliniczne 136 pacjentów hospitalizowanych z powodu stanu padaczkowego. Opracowaną przez Rossettiego skalę prognostyczną stanu padaczkowego STESS (ang. Status Epilepticus Severity Scale) autorzy wzbogacili o wynik w zmodyfikowanej skali Rankina (mRS).

Tromboliza i trombektomia vs. tromboliza — wyniki badania THRACE

Prof. Serge Bracard i wsp. opublikowali w październikowym wydaniu „Lancet Neurology” wyniki randomizowanego badania klinicznego THRACE, porównującego skuteczność leczenia trombolitycznego ze skutecznością trombolizy, po której przeprowadzono mechaniczną trombektomię.

Leki 75+ w praktyce neurologa

Od września 2016 roku pacjenci w wieku powyżej 75 lat są uprawnieni do uzyskania bezpłatnie niektórych leków.