Aktualności i wydarzenia

Webinar: Praktyczne aspekty leczenia ostrego udaru mózgu w czasach epidemiologicznie niepewnych

Serdecznie zapraszamy na webinar "Praktyczne aspekty leczenia ostrego udaru mózgu w czasach epidemiologicznie niepewnych", pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim.

Informacje dla pacjentów dot. ryzyka zakażenia koronawirusem u chorych ze stwardnieniem rozsianym

COVID-19 to nowa choroba, która może zająć płuca i drogi oddechowe. Jest ona wywołana przez wirusa nazywanego koronawirusem. U większości zarażonych osób choroba przyjmuje postać łagodną i kończy się wyzdrowieniem, jednakże u innych chorych przebieg może być cięższy.

Stanowisko PTN dot. leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurol. w sytuacji epidemii

Infekcja koronawirusem SARS-COV-2 u osoby bez rozpoznanej choroby autoimmunologicznej układu nerwowego może wiązać się z ryzykiem wystąpienia powikłań neurologicznych a w szczególności wystąpienia chorób autoimmunologicznych objętych programem leczenia immunoglobulinami.

Cykl webinariów: Leczenie SM w czasie pandemii COVID-19. Jak zminimalizować ryzyko zakażenia?

Serwis edukacyjny www.neuroedu.pl Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zaprasza na cykl webinariów poświęconych chorobom neurologicznym w o obliczu epidemii Covid–19.

Stanowisko Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu PTN dot. pacjentów z udarem mózgu - pandemia SARS-CoV-2

Stanowisko Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczącego z dnia 18 marca 2020 r. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i pandemii SARS-CoV-2 postępowanie w innych stanach zagrożenia życia, m.in. w ostrym udarze mózgu, staje się istotnym wyzwaniem klinicznym.