Aktualności i wydarzenia

Poszerzenie listy refundowanych leków w stwardnieniu rozsianym

Według informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia od 1 maja 2017 roku w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dostępny będzie nowy doustny lek I rzutu — teriflunomid (Aubagio).

Program lekowy obejmujący terapię Duodopą

Lek Duodopa, dojelitowy żel zawierający L-Dopę, został objęty refundacją. Lek, przeznaczony dla pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona, będzie dostępny w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)”.

Terapia hipotensji ortostatycznej w chorobie Parkinsona

Schreglmann i wsp. w badaniu opublikowanym w najnowszym numerze European Journal of Neurology porównali efekt kliniczny bromku pirydostygminy i fludrokortyzonu. W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu o skrzyżowanym (crossover) protokole, uczestniczyli pacjenci z chorobą Parkinsona i udokumentowaną hipotonią ortostatyczną.

Satysfakcja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Jakie czynniki, poza dobranym leczeniem wpływają na poziom satysfakcji chorych ze stwardnieniem rozsianym? Mattarozzi i grupa włoskich badaczy przeprowadziła badania nad czynnikami warunkującymi satysfakcję pacjentów chorujących na SM w okresie, gdy otrzymywali oni rozpoznanie.

Nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane

Dobre wiadomości dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ministerstwo Zdrowia zrefunduje ważne dla pacjentów leki – alemtuzumabu i teryflunomid, które wielu chorym dadzą szansę na poprawę jakości życia. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie 1 maja bieżącego roku. Dzięki zaangażowaniu środowiska pacjentów i lekarzy chorzy będą mieli dostęp do długo wyczekiwanej, skutecznej terapii.