Aktualności i wydarzenia

Jak bezpiecznie i skutecznie zamieniać terapię w ramach drugiej linii leczenia SM?

Od 1 listopada 2019 polski program NFZ leczenia stwardnienia rozsianego (załącznik B29) oraz leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu, lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci SM, lub pierwotnie postępującej postaci SM (załącznik B46) poszerzono o dwie nowe opcje terapeutyczne.

Wiosenna Szkoła Młodych Neurologów

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w wiosennym spotkaniu z cyklu Szkoły Młodych Neurologów, które odbędzie się w dniach 14–15 lutego 2020 roku w Warszawie.

Rok 2019 rokiem chorób ze spektrum neuromyelitis optica

Choroba Devica (neuromyelitis optica, NMO), początkowo traktowana jako wariant stwardnienia rozsianego charakteryzujący się jednoczesnym, obustronnym ostrym zapaleniem nerwów wzrokowych oraz poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego, wraz z odkryciem jej związku z obecnością patogennych przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (aqp-4) uległa wyodrębnieniu jako pierwotna astrocytopatia cechująca się nawracającymi epizodami zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego. W zależności od statusu immunologicznego w zakresie przeciwciał przeciwko aqp-4, pacjentów klasyfikuje się jako seropozytywnych lub seronegatywnych w ramach tzw. spektrum NMO.

Wczesna agresywna immunoterapia w SM — nie tylko dla pacjentów ze złym rokowaniem

W pierwszym kwartale 2019 roku w JAMA Neurology ukazały się wyniki dużego badania obserwacyjnego na grupie 592 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane (SM), opartego na danych z codziennej praktyki klinicznej (real-world data).

Jesienna Szkoła Młodych Neurologów

Szanowni Państwo,serdecznie dziękujemy za udział w Jesiennej Szkole Młodych Neurologów, która odbyła się w dniach 4–5 października w Gdańsku.