Aktualności i wydarzenia

Neurologia i Neurochirurgia Polska zdobyła 40 punktów MNiSW

Miło nam poinformować, że czasopismo Neurologia i Neurochirurgia Polska zostało wpisane do rejestru czasopism i materiałów konferencji międzynarodowych opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 31 lipca 2019 r. Otrzymaliśmy aż 40 punktów!

Current Status of Neurologia i Neurochirurgia Polska (PJNNS)

Recently, Clarivate Analytics released its 2018 InCites Journal Citation Reports™, and Elsevier’s Scopus its 2018 CiteScore™ reports. We are very pleased to share with you our ranking status. The 2018 Impact Factor (IF) for the Polish Journal of Neurology and Neurosurgery (Neurologia i Neurochirurgia Polska) is 1.006, and the 2018 CiteScore (CS) is 0.99.

Ataxia and Related Disorders

The Ataxia and Related Disorders is the first course organized by the MDS-European Section to focus on ataxia. This broad and comprehensive clinical course aims to provide an update on ataxias and related disorders.

Wzrost wartości IMPACT FACTOR Neurologii i Neurochirurgii Polskiej !!!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nowy Impact Factor naszego czasopisma Neurologia i Neurochirurgia Polska wynosi 1,006. Zachęcamy do dalszego wspierania pisma poprzez wysyłanie do nas swoich prac!

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – podsumowanie

W dniach 30.05–01.06.2019 r. w Łodzi odbyła się VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. To cykliczne wydarzenie edukacyjne, organizowane pomiędzy kolejnymi zjazdami Towarzystwa, ma na celu zapewnienie ciągłości edukacji podyplomowej środowiska neurologicznego.