Aktualności i wydarzenia

Ryzyko krwawienia śródczaszkowego u pacjentów leczonych trombolitycznie poza wskazaniami

Dożylna tromboliza jest jak do tej pory jedyną zarejestrowaną metodą farmakoterapii w ostrej fazie udaru mózgu. Jednak według europejskiej dokumentacji rejestracyjnej zastosowanie tego leku jest obwarowane szeregiem przeciwwskazań. Chodzi głównie o czynniki zwiększające ryzyko objawowego krwawienia śródczaszkowego, wtórnego do trombolizy. W ocenie wielu naukowców i lekarzy analizujących wyniki leczenia trombolitycznego przeciwwskazania te są zbyt restrykcyjne, a ich rygorystyczne przestrzeganie bezzasadnie odbiera części pacjentów możliwość zastosowania terapii. Z tego względu w wielu sytuacjach klinicznych lekarze decydują się na podanie leku mimo obiekcji.

Stentowanie naczyń żylnych nie jest skuteczne w leczeniu stwardnienia rozsianego

Opublikowane w 2009 roku przez dr. Zamboniego badanie wzbudziło wiele kontrowersji. Zgodnie z nim istotnym czynnikiem patologicznym w stwardnieniu rozsianym miała być przewlekła niewydolność żył mózgowo-rdzeniowych (CCSV, chronic cerebrospinal venous insufficiency), a zabieg przezskórnej plastyki tych naczyń miał prowadzić do istotnej poprawy klinicznej.

Webcasty z kongresu CONy 2017

W marcu Polska gości kolejny kongres z cyklu CONy — Controversies in Neurology. To organizowane od 12 lat wydarzenie edukacyjne opiera się na konfrontowaniu sprzecznych stanowisk w kontrowersyjnych obszarach neurologii. Taka formuła wymusza od wykładowców odmiennego niż w przypadku innych wydarzeń edukacyjnych przygotowania się do wykładów. Gwarantuje to nieodmiennie wysoki poziom prezentowanych prac. Nie bez znaczenia jest także dobór wykładowców — międzynarodowych liderów opinii w poszczególnych podspecjalnościach neurologii. Dlatego kongresy CONy są zawsze wartościowym wydarzeniem edukacyjnym. Na stronie www.comtecmed.com znaleźć można nieodpłatnie udostępniane prezentacje z ubiegłorocznego kongresu CONy. Zachęcamy do skorzystania!

"Polski Przegląd Neurologiczny" 1/2018

Ukazał się nowy numer czasopisma "Polski Przegląd Neurologiczny", gorąco zachęcamy do lektury.