Aktualności i wydarzenia

Jak bezpiecznie leczyć lewodopą zaburzenia pozaruchowe?

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnymi materiałami z sesji plenarnej II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VI Zjazdu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN. Prof. Jarosław Sławek porusza temat bezpiecznego leczenia lewodopą zaburzeń pozaruchowych.

Nowa skala rokownicza w stanie padaczkowym u dorosłych

W październikowym wydaniu „European Journal of Neurology” grupa badaczy z Barcelony przedstawiła dane dotyczące modyfikacji skali rokowniczej w stanie padaczkowym u dorosłych. Gonzáles-Cuevas i wsp. przeanalizowali dane kliniczne 136 pacjentów hospitalizowanych z powodu stanu padaczkowego. Opracowaną przez Rossettiego skalę prognostyczną stanu padaczkowego STESS (ang. Status Epilepticus Severity Scale) autorzy wzbogacili o wynik w zmodyfikowanej skali Rankina (mRS).

Tromboliza i trombektomia vs. tromboliza — wyniki badania THRACE

Prof. Serge Bracard i wsp. opublikowali w październikowym wydaniu „Lancet Neurology” wyniki randomizowanego badania klinicznego THRACE, porównującego skuteczność leczenia trombolitycznego ze skutecznością trombolizy, po której przeprowadzono mechaniczną trombektomię.