Najbliższe konferencje

28.01.2017
Repetytorium z neurologii 2017 — cykl
Lokalizacja: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Katowice, Łódź
17.02.2017

Aktualności i wydarzenia

Czy dobrze dbam o… pacjenta z demencją? Wskazówki Amerykańskiej Akademii Neurologii

Amerykańska Akademia Neurologii, aby ułatwić neurologom ocenę jakości swojej pracy, publikuje w „Neurology” oraz na stronie www.aan.com zestawy miar jakości opieki nad pacjentami z poszczególnymi grupami chorób neurologicznych. Należy zwrócić uwagę, na korzyści płynące z wdrożenia takiego lub podobnego systemu oceny opieki. Lekarze dysponują wiarygodnym, sformułowanym przez ekspertów i popartym autorytetem organizacji lekarsko-naukowej, katalogiem kwestii istotnych dla pacjentów, co pozwala prawidłowo planować prowadzenie leczenia.Publikacje te są bezpłatnie.

Dobra kondycja fizyczna i psychiczna czynnikami ryzyka ALS?

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, amyotrophic lateral sclerosis) ma szczególne miejsce w neurologii. Każdy lekarz tej specjalizacji, który informował pacjenta o rozpoznaniu ALS i tłumaczył mu, co go czeka i ile może dla niego zrobić współczesna medycyna, wie dlaczego. Możliwość działania wyłącznie objawowego, przy nieuniknionym pogarszaniu się stanu pacjenta, jest paraliżująco frustrująca dla lekarza. Tym bardziej, że bardzo często diagnozę tę trzeba postawić osobie w V lub VI dekadzie życia, która jeszcze do niedawna była pełna sił i prowadziła bardzo aktywny tryb życia.

Zmęczenie jako czynnik prognostyczny w stwardnieniu rozsianym

Zmęczenie jest dobrze znanym i szeroko opisywanym objawem zgłaszanym przez pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Mimo faktu, że zjawisko to od dawna jest przedmiotem badań naukowych, jego mechanizm pozostaje niewyjaśniony. Pytanie o to czy zespół zmęczenia jest konsekwencją objawów neurologicznych, czy też czynnikiem predykcyjnym przebiegu choroby pozostaje otwarte. Nie jest także doprecyzowane jego znaczenie kliniczne, poza oczywistym negatywnym wpływem na jakość życia pacjentów z SM.