Aktualności i wydarzenia

Zmiana wydawcy Neurologii i Neurochirurgii Polskiej

Od 1 stycznia 2019 roku czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Towarzystwa Neurochirurgów Polskich będzie wydawane przez wydawnictwo Via Medica.

Wzrost globalnego rozpowszechnienia choroby Parkinsona – wyniki badania Global Burden of Disease

Badanie Global Burden of Disease to wieloośrodkowy projekt epidemiologiczny, obejmujący wszystkie kraje świata, skupiający się na problemie rozpowszechniania chorób oraz ich społecznych i ekonomicznych kosztach.

Bezpieczeństwo i skuteczność trobektomii mechanicznej w niedokrwiennym udarze mózgu – meta-analiza

Trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru mózgu staje się coraz bardziej dostępna w wielu krajach, w tym także w Polsce. Można spodziewać się, że metoda ta w najbliższych latach wejdzie do standardowego arsenału środków terapeutycznych oddziałów udarowych.

Metaloproteinazy i ich tkankowy inhibitor w udarze mózgu u pacjentów ze stenozą tętnic szyjnych

Zwężenie tętnic szyjnych jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Dysponujemy aktualnie możliwościami chirurgicznymi (endarterktomia) oraz endowaskularnymi (stentowanie) redukującymi to ryzyko, lecz jednocześnie nie potrafimy jednoznacznie wskazać tych pacjentów ze stenozą tętnic szyjnych, u których ryzyko udaru jest najwyższe (a zatem tych, u których zachodzi potrzeba najbardziej pilnej interwencji) oraz tych, u których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia udaru, jako powikłania interwencji chirurgicznej oraz restenozy.

Konferencja prasowa PTN: "Co dalej z polską neurologią?"

23 listopada 2018 roku odbyła się konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podczas której eksperci zmierzyli się z odpowiedzią na pytanie „Co dalej z polską neurologią?”