Aktualności i wydarzenia

Transplantacja neuronów — neurorehabilitacja po udarze mózgu?

W marcowym numerze „Brain” Daniel Tornero wraz ze współpracownikami z Lund, Kijowa i Bonn przedstawili efekty wszczepienia komórek nerwowych do obszaru, który uległ naczyniopochodnemu uszkodzeniu. Projekt dotyczy modelu zwierzęcego — u szczurów wywołano udar niedokrwienny mózgu, doprowadzając do zamknięcia dystalnego odcinka tętnicy środkowej mózgu.

Przedsionkowy zespół zawrotowy a udar

Zespół chińskich neurologów opublikował w najnowszym numerze „Stroke” rezultaty prospektywnego badania skupiającego się na wyjaśnieniu etiologii ostrych przemijających zespołów przedsionkowych (ATVS, acute transient vestibular syndrome).

Zasoby edukacyjne czasopisma „Stroke”

Wydawane przez American Heart Association / American Stroke Association czasopismo „Stroke”, poświęcone chorobom naczyniowym mózgu, oferuje na swojej stronie internetowej szereg darmowych seminariów online. Co 2 miesiące publikowane są nowe materiały poświęcone istotnym zagadnieniom związanym z udarem.

Czy dobrze dbam o… pacjenta ze stwardnieniem rozsianym?

Kontynuujemy wątek oceny jakości opieki nad pacjentami z chorobami neurologicznymi, przybliżając Państwu stanowisko Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN) dotyczące miar jakości w poszczególnych obszarach neurologii. Alexander Rae-Grant i wsp. opracowali zestaw parametrów jakościowych związanych z opieką nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym.

Konkursy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego otwiera konkursy mające na celu przyznanie Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Nagrody Naukowej PTN im. prof. Władysława Jakimowicza, Nagrody Naukowej PTN im. Józefa Babińskiego.