Aktualności i wydarzenia

Neurokurier - sierpień 2018

Zapraszamy do lektury sierpniowej edycji Neurokuriera — internetowego periodyku informującego Państwa o aktualnościach związanych z działalnością oficjalnych portali internetowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: www.neuroedu.pl i www.ptneuro.pl

Sprawozdanie stypendystów ZG PTN z Kongresu EAN w Lizbonie

Zachęcamy do składania podań o stypendia naukowe i szkoleniowe dla młodych neurologów. Zapraszamy do lektury sprawozdania naszych stypendystów z wyjazdu na kongres European Academy of Neurology do Lizbony, który odbył się w czerwcu 2018 roku.

Polskie rekomendacje dotyczące stosowania toksyny botulinowej typu A w terapii spastyczności

W drugim tegorocznym numerze Polskiego Przeglądu Neurologicznego opublikowano rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów, poświęcone kompleksowemu i długofalowemu leczeniu spastyczności toksyną botulinową typu A.

Polskie zalecenia leczenia migreny przewlekłej

Grupa Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracowała i opublikowała w najnowszym numerze Polskiego Przeglądu Neurologicznego zalecenia dotyczące leczenia migreny przewlekłej.

Nieogniskowe objawy TIA — znaczenie kliniczne

Odkrycie, iż nieogniskowe objawy w przebiegu TIA stanowią czynnik ryzyka wystąpienia bądź zaostrzenia choroby wieńcowej w przeciągu najbliższego roku nakłada na neurologa obowiązek kardiologicznego zabezpieczenia takiego pacjenta.