Aktualności i wydarzenia

Neurokurier - wrzesień 2018

Zapraszamy do lektury wrześniowej edycji Neurokuriera — internetowego periodyku informującego Państwa o aktualnościach związanych z działalnością oficjalnych portali internetowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: www.neuroedu.pl i www.ptneuro.pl Aktualne wydanie, jak również edycje archiwalne, można znaleźć na stronie www.ptneuro.pl w zakładce Neurokurier

Nominacja profesorska dla dr hab. Magdaleny Kuźmy-Kozakiewicz

Dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz z Katedry i Kliniki Neurologii oraz Zespołu Badawczego Chorób Neurodegeneracyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała nominację profesorską. Serdecznie gratulujemy!

I Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN

Dnia 18 stycznia 2019 roku w Warszawie odbędzie się I Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN.

Oświadczenie ZG PTN dot. procedury leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej

W dniu 28.09.2018 w Warszawie obradował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jednym z tematów była sytuacja tzw. programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Skuteczność podskórnych wlewów apomorfiny w chorobie Parikinsona

Jednym z ograniczeń aktualnej farmakoterapii choroby Parkinsona jest występowanie fluktuacji ruchowych, będących konsekwencją terapii dopaminergicznej i progresji choroby. Najbardziej problematyczne klinicznie są stany „off” - momenty (godziny) w ciągu dnia, gdy nasilenie objawów choroby Parkinsona dosłownie i całkowicie unieruchamia pacjenta. Modyfikacje farmakoterapii (zmiana godzin podania leków, wprowadzenie kolejnych preparatów, w tym także form przezskórnych) jest zwykle skuteczne jedynie w krótkim okresie. Terapią kolejnego rzutu jest zastosowanie ciągłych wlewów leków dopaminergicznych: dojelitowo z zastosowaniem L-Dopy, bądź podskórnie z zastosowaniem apomorfiny.