Programy lekowe

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

www.gov.pl

Materiały z V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Programy lekowe w neurologii"
 

 


 

aktualizacja 01.2023

aktualizacja 07.2022

aktualizacja 03.2021

aktualizacja 03.2020

aktualizacja 01.2021

aktualizacja 11.2020

aktualizacja 09.2014

aktualizacja 01.2021

aktualizacja 01.2021

aktualizacja 09.2020

aktualizacja 09.2015

aktualizacja 03.2018

aktualizacja 09.2020

aktualizacja 01.2021

aktualizacja 11.2020

aktualizacja 11.2021

aktualizacja 09.2021


 

 

 

 

 

 


Dostęp: 21.02.2022r