Brekspiprazol łagodzi objawy pobudzenia u osób z chorobą Alzheimera

Opublikowany: 04/04/2024
Brekspiprazol to nowy atypowy lek antypsychotyczny, którego skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu agresywnych zaburzeń zachowania u pacjentów z chorobą Alzheimera była niedawno oceniana w sponsorowanym przez przemysł, wielonarodowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym III fazy.
Czytaj wiecej