Nowy projekt edukacyjny kierowany do środowiska neurologicznego, składający się z następujących etapów:

  1. Prezentacja przypadku medycznego w 2–3 odsłonach: publikacja badań, opisów, zdjęć, wywiadu z pacjentem — bez wskazywania jednostki chorobowej;
  2. Podsumowanie przypadku podczas 2-godzinnego webinarium.

Projekt ma charakter interaktywny, po każdej odsłonie odbiorca może udzielić swoich odpowiedzi. Trzy pierwsze prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone.

Opieka merytoryczna i moderacja:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Zachęcamy medyczne ośrodki naukowe do zgłaszania przypadków.