Książki

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Autor: Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska
ISBN: 978-83-7489-050-2
Choroba afektywna dwubiegunowa
Choroba afektywna dwubiegunowa
Autor: H Grunze (red.), J Walden (red.)
ISBN: 978-83-89581-00-6
Choroby otępienne. Teoria i praktyka
Choroby otępienne. Teoria i praktyka
Autor: J. Leszek (red.)
ISBN: 978-83-86682-98-0
Depresja
Depresja
Autor: J. Heitzmann (red.), C. Hallström, N. McClure
ISBN: 978-83-60290-22-4
Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne
Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne
Autor: Constance Hammen
ISBN: 978-83-89574-37-4
Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
Autor: Krzysztof Klimasiński
ISBN: 978-83-233-1414-1
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji
Autor: Barbara Józefik, Lech Górniak
ISBN: 978-83-233-1740-1
Farmakoterapia w zaburzeniach psychicznych
Farmakoterapia w zaburzeniach psychicznych
Autor: Harold Kaplan, Benjamin Sadock
ISBN: 978-83-85842-97-2
Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą
Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą
Autor: Małgorzata Opoczyńska
ISBN: 978-83-233-1517-9
Leczenie zaburzeń lękowych
Leczenie zaburzeń lękowych
Autor: Josef Schöpf
ISBN: 978-83-89493-77-4
Leczenie zaburzeń psychicznych
Leczenie zaburzeń psychicznych
Autor: Małgorzata Rzewuska (red.)
ISBN: 978-83-200-2755-6
NLP - terapia krótkoterminowa
NLP - terapia krótkoterminowa
Autor: Ian McDermott, Wendy Jago
ISBN: 978-83-60083-72-7