Opublikowany: 17/11/2023

Czy istnieje optymalna dawka deksametazonu w leczeniu migreny w warunkach oddziału ratunkowego?

Aktualnosci_985x69029.png

Około 66% pacjentów po początkowym leczeniu ostrego ataku migrenowego bólu głowy na oddziale ratunkowym nadal odczuwa ból głowy po wypisie, a znaczące 50% ból głowy odczuwa jeszcze przez ponad 2 dni w tygodniu po wypisie. Omawiane badanie było odpowiedzią na wysoki wskaźnik nawrotów bólu głowy po wypisie oraz rekomendację Amerykańskiego Towarzystwa Bólów Głowy dotyczącą użycia deksametazonu w celu zmniejszenia tego nawrotu, chociaż optymalna dawka pozostaje niewskazana.

W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 209 pacjentów badano skuteczność niskiej dawki (4 mg) lub wysokiej dawki (16 mg) deksametazonu podawanej wraz z 10 mg metoklopramidu dożylnie w leczeniu ostrego migrenowego bólu głowy na oddziale ratunkowym. Głównym celem badania była ocena ulgi w odczuwaniu bólu głowy po 48 godzinach, ale oceniano również ulgę po 2 godzinach oraz 7 dniach po leczeniu.

W badaniu wykazano, że 34% pacjentów otrzymujących 4 mg deksametazonu odczuwało trwałą ulgę w bólu głowy (nasileniem bólu „brak” lub „łagodny”), a ten sam poziom ulgi osiągnęło 41% osób otrzymujących większą dawkę — 16 mg deksametazonu. Różnica bezwzględna między dwoma grupami wynosiła 7% przy 95-procentowym przedziale ufności wynoszącym od –6% do 20%, co wskazuje na brak statystycznie istotnej różnicy między dwiema dawkami. Czynniki takie jak płeć pacjenta, obecność nudności czy czas trwania bólu głowy nie korelowały z efektywnością leczenia po 48 godzinach. Co ważne, prawie dwie trzecie pacjentów nadal potrzebowało dodatkowego leczenia, aby osiągnąć i utrzymać ulgę w odczuwaniu bólu głowy.

Chociaż Amerykańskie Towarzystwo Bólów Głowy rekomenduje stosowanie deksametazonu w celu zmniejszenia nawrotu bólu głowy po wypisie u pacjentów z ostrą migreną, to badanie wskazuje, że ani dawka 4 mg, ani 16 mg deksametazonu podawana wraz z 10 mg metoklopramidu dożylnie, nie wykazuje statystycznie istotnej różnicy w skuteczności przynoszenia trwałej ulgi w bólu głowy po 48 godzinach. Ponadto większość pacjentów nadal potrzebowała dodatkowego leczenia, aby osiągnąć i utrzymać ulgę w odczuwaniu bólu głowy.

Podsumowując, w praktyce klinicznej pacjentom z ostrą migreną powinno się podawać 4 mg deksametazonu, aby zminimalizować nawroty bólu głowy po wypisie.
 
Źródło: Friedman B.W., Solorzano C., Kessler B.D. et al. Randomized trial comparing low- vs high-dose IV dexamethasone for patients with moderate to severe migraine. Neurology 2023; 101(14): e1448.