V Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz IX Zjazd Sekcji Chorób Pozapiramidowych PTN

Data i godzina rozpoczęcia
2024.04.25
10:00
Data i godzina zakończenia
2024.04.27
19:00

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w V Kongresie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz IX Zjeździe Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2024 roku w Warszawie, w Hotelu Arche. Program naukowy Zjazdu został ułożony tak by lekarze biorący udział w tym wydarzeniu nabyli kliniczną wiedzę praktyczną, którą będą mogli później zastosować w diagnozowaniu i leczeniu swoich pacjentów. Sesje teoretyczne zostały tym razem ograniczone do niezbędnego minimum. Zjazd rozpoczniemy serią pięciu sesji edukacyjnych, w czasie których pokażemy fenomenologię i różnicowanie najważniejszych ruchów mimowolnych oraz parkinsonizmu co często nie jest łatwe nawet dla ekspertów chorób pozapiramidowych. W ramach sesji edukacyjnych i warsztatowych zostanie omówione leczenie choroby Parkinsona, najważniejszych zaburzeń hiperkinetycznych i zastosowanie toksyny botulinowej w neurologii. W czasie sesji poświęconych terapii głęboką stymulacją mózgu (DBS) planujemy naukę podstaw programowania, ustawianie parametrów stymulacji oraz porady jak sobie radzić w prowadzeniu chorych po zabiegu DBS w ogólnej poradni neurologicznej. Warsztaty leczenia toksyną botulinową będą obejmowały algorytmy wyboru mięśni do ostrzyknięcia w dystonii szyjnej i spastyczności z nagraniami video przed i po zastosowanym leczeniu oraz technikę zabiegu w migrenie. Omówimy również zaburzenia ruchowe rzadziej poruszane na naszych zjazdach a ważne klinicznie: występujące w czasie snu, pochodzenia obwodowego, o etiologii czynnościowej.

Nowością w programie naszego zjazdu będzie wspólna sesja naukowa zorganizowana razem z International Association of Parkinsonism and Related Disorders (IAPRD), do której zaproszeni zostali wybitni eksperci z Europy oraz sesja poświęcona zaburzeniom ruchowym u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przetrwałych do wieku dorosłego. Tradycją naszego Zjazdu i ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem będzie sesja video poświęcona trudnym diagnostycznie i terapeutycznie przypadkom z zakresu zaburzeń ruchowych połączona z omówieniem fenomenologii objawów prezentowanych na nagraniach video.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników po raz pierwszy w programie Zjazdu znalazła się sesja video poświęcona zaburzeniom ruchowym u dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Janik

Szczegółowe informacje