Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej

Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
Autor
Krzysztof Klimasiński
ISBN
978-83-233-1414-1
Język książki
Kategoria książki
Format
176 x 250 mm
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania
2000
Informacje o wydaniu
Liczba stron: 180
Oprawa miękka
Ręczny opis książki

Dużą część książki zajmuje psychopatologia, czyli to wszystko, co psycholog może powiedzieć o zaburzeniach psychicznych (zaburzeniach zachowania), o ich pochodzeniu (etiologii), klasyfikacji, przebiegu i skutkach. Jest tak dlatego, że sądzimy iż wszystko inne w praktyce psychologii klinicznej zaczyna się od stwierdzenia zaburzenia (od diagnozy). To „wszystko inne” to jest przede wszystkim (choć nie wyłącznie) postępowanie z ludźmi, których kłopoty można określić jako „odchylenie od normalnego funkcjonowania psychicznego”. Ten logiczny układ treści widać w podziale książki na dwie części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna, druga - bardziej praktyczna. Piszemy „bardziej”, zamiast stwierdzić, że jedna jest praktyczna, a druga teoretyczna, bo sądzimy, iż praktyki nie da się oddzielić od teorii i trzeba raczej mówić w różnym stopniu o praktyczności i teoretyczności.