Choroby otępienne. Teoria i praktyka

Choroby otępienne. Teoria i praktyka
Autor
J. Leszek (red.)
ISBN
978-83-86682-98-0
Język książki
Kategoria książki
Format
176 x 250 mm
Wydawca
Continuo
Rok wydania
2003
Informacje o wydaniu
Liczba stron: 545
Ilość rozdziałów: 37
Ręczny opis książki

Na podstawie praktyki zawodowej i doświadczeń badawczych Autorzy przedstawiają najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą patomechanizmów zaburzeń otępiennych, epidemiologii, diagnostyki, zag. klinicznych, strategii terapeutycznych oraz implikacji ogólnolekarskich. Książka w sposób wszechstronny i wieloaspektowy, integrując różne obszary wiedzy, umożliwia holistyczne spojrzenie na problematykę chorobową człowieka starszego, w której naczelne miejsce zajmują choroby otępienne.