Opublikowany: 09/02/2024

Zastosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 72 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu

Aktualnosci_985x69028.png

W niedawno przeprowadzonym badaniu w Chinach, obejmującym ponad 200 centrów medycznych, naukowcy podjęli się zadania zbadania skuteczności podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego (ASA) i klopidogrelu u pacjentów z łagodnym udarem mózgu lub z przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu wysokiego ryzyka (TIA). Badanie to ma szczególne znaczenie, ponieważ leczenie DAPT rozpoczynano w oknie czasowym 72 godzin od wystąpienia udaru, co wykracza poza powszechnie zalecany 24-godzinny okres. Dotychczasowe badania wskazywały, że DAPT jest skuteczniejsza niż sam kwas acetylosalicylowy (ASA), jeśli rozpoczyna się ją w ciągu 24 godzin od wystąpienia łagodnego udaru. Nieznane pozostawały ewentualne korzyści z rozpoczęcia leczenia w ciągu 72 godzin.

Omawiane badanie miało charakter randomizowany, podwójnie zaślepiony i kontrolowany placebo. Do badania zakwalifikowano pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu o niewielkim nasileniu, których nie poddano trombolizie ani trombektomii lub z TIA wysokiego ryzyka. Zostali oni przydzieleni do grupy otrzymującej leczenie klopidogrelem z ASA lub placebo z ASA w ciągu 72 godzin od wystąpienia objawów. Łącznie w badaniu wzięło udział 6100 pacjentów.

Stwierdzono istotną redukcję wskaźnika udaru mózgu w ciągu 90 dni w grupie DAPT (7,3%) w porównaniu do grupy przyjmującej samą aspirynę (9,2%). Jednak w grupie DAPT odnotowano nieco wyższe ryzyko wystąpienia umiarkowanego do ciężkiego krwawienia (0,9%) w porównaniu z grupą leczoną tylko ASA (0,4%).

Badanie podkreśla potencjalne korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z wydłużenia okna czasowego wdrożenia DAPT do 72 godzin po udarze mózgu o lekkim nasileniu lub TIA wysokiego ryzyka, zwłaszcza biorąc pod uwagę często sytuację, że pacjenci zwracają się po pomoc dość późno po wystąpieniu objawów udaru mózgu. Podsumowując, badanie wykazało, że rozpoczęcie DAPT w ciągu 72 godzin u pacjentów z udarem mózgu o lekkim nasileniu lub TIA wysokiego ryzyka, może zmniejszyć ryzyko nowego udaru w ciągu 90 dni w porównaniu z leczeniu samym ASA, choć wiąże się to z nieco zwiększonym ryzykiem umiarkowanego do ciężkiego krwawienia.

Źródło: Gao Y et al. Dual antiplatelet treatment up to 72 hours after ischemic stroke. N Engl J Med 2023 Dec 28; 389: 2413.