Opublikowany: 08/07/2021

Zakres i lokalizacja ucisku nerwu przez naczynie u pacjenta z połowiczym kurczem twarzy

slider

Połowiczy kurcz twarzy (HFS) charakteryzuje się obecnością mimowolnych skurczów mięśni unerwionych przez tożstronny nerw twarzowy. Zwykle początkowo obejmuje mięsień okrężny oka i stopniowo rozprzestrzenia się na inne części twarzy. Najczęściej wynika z ucisku wywieranego przez tętnicę na bliższy odcinek nerwu twarzowego. Chociaż rozpowszechnienie ucisku naczyniowo-nerwowego opisano dobrze w grupie pacjentów z neuralgią trójdzielną, to częstość występowania i stopień kompresji naczyniowo-nerwowej u pacjentów z połowiczym kurczem twarzy nie były do tej pory dobrze scharakteryzowane. Dlatego w celu zbadania czy obecność i stopień ucisku naczyniowo-nerwowego koreluje z objawową stroną u pacjentów z połowiczym kurczem twarzy, badacze retrospektywnie przeanalizowali dane 330 pacjentów z HFS, którzy przeszli celowane badanie MRI nerwów czaszkowych, a następnie byli leczeni za pomocą mikronaczyniowej chirurgii dekompresyjnej (MVD). Większość pacjentów stanowiły kobiety (232), a średni wiek wynosił 55,7 lat.

 

Kompresję nerwu stwierdzano zarówno po stronie objawowej (97,8%) jak i po stronie bezobjawowej (38,79%). Ucisk przez tętnicę na bliższą podatną część nerwu twarzowego częściej stwierdzono po stronie objawowej (96,36%) niż po stronie bezobjawowej (12,73%). Cięższa postać ucisku powodująca odkształcenie nerwu stwierdzana była znamiennie częściej po stronie objawowej (70,3%) niż po stronie bezobjawowej (tylko 1,82% przypadków).

Źródło: Traylor KS, Sekula RF, Eubanks K, Muthiah N, Chang Y-F, Hughes MA. Prevalence and severity of neurovascular compression in hemifacial spasm patients, Brain. 2021: 1482–1487. https://doi.org/10.1093/brain/awab030.