Opublikowany: 06/06/2023

Występowanie padaczki i drgawek w ciągu pierwszych 6 miesięcy po rozpoznaniu COVID-19

Aktualnosci_985x69027.png

Związek między COVID-19 a padaczką jest niepewny. W omawianej publikacji zbadano potencjalny związek między COVID-19 a występowaniem napadów padaczkowych lub padaczką w ciągu 6 miesięcy po zakażeniu na podstawie dużej bazy 860 934 elektronicznych kart zdrowia. Badacze starannie dopasowali osoby z zakażeniem COVID-19 do osób chorujących na grypę pod względem różnych zmiennych. W każdej grupie badanej wyliczono wskaźniki zapadalności na padaczkę/drgawki i wskaźniki hazardu (HR). Dane podzielono na grupy wiekowe oraz na podstawie tego, czy dana osoba była hospitalizowana podczas ostrych objawów zakażenia czy nie. Zbadano również zmienność w czasie wskaźników hazardu, aby ocenić temporalne wzorce rozpoznań drgawek/padaczki.

Wyniki badania wskazują, że w porównaniu z grypą zachorowanie na COVID-19 zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek i padaczki w ciągu 6 miesięcy po zakażeniu. Wystąpienie drgawek w ciągu 6 miesięcy od momentu zakażenia COVID-19 wyniosło 0,81% (HR w porównaniu z grypą 1,55), a rozpoznanie padaczki 0,30% (HR w porównaniu z grypą 1,87). Ryzyko epilepsji po zakażeniu COVID-19 w porównaniu z grypą było większe u osób, które nie były hospitalizowane oraz u osób młodszych niż 16 lat.

Choć ogólnie rzecz biorąc, wystąpienie nowych przypadków drgawek czy diagnoz padaczki w ciągu 6 miesięcy po zakażeniu COVID-19 była raczej niska, to jednak była znamiennie wyższa niż u pacjentów z grypą, zwłaszcza u tych, którzy nie byli hospitalizowani. To wskazuje na istnienie ryzyka epilepsji i drgawek nawet u osób z mniej ciężkim przebiegiem zakażenia. Wyniki wskazują również, że dzieci są szczególnie narażone na drgawki i epilepsję po zakażeniu COVID-19, co stanowi dodatkowy argument za zapobieganiem zakażeniu COVID-19 w populacji pediatrycznej. Badacze podsumowują ponadto, że zmieniający się czas największego ryzyka związany z hospitalizacją i wiekiem może dostarczyć wskazówek co do mechanizmów leżących u podstaw drgawek i epilepsji związanych z COVID-19.

Żródło: Taquet M., Devinsky O., Cross J.H. i wsp., Incidence of epilepsy and seizures over the first 6 months after a COVID-19 diagnosis: a retrospective cohort study, Neurology, Feb 2023, 100 (8) e790-e799; DOI: 10.1212/WNL.0000000000201595.