Opublikowany: 04/11/2022

Wpływ leczenia inhibitorami cholinoesterazy na śmiertelność pacjentów z otępieniem

Aktualnosci_985x6902.png

Inhibitory  (ChEI) obok wpływu na układ nerwowy wywierają wpływ na układ sercowo-naczyniowy, przez co ich stosowanie może modyfikować śmiertelność. W omawianej pracy badacze postanowili sprawdzić, czy leczenie ChEI modyfikuje śmiertelność u pacjentów z otępieniem. W tym celu w badaniu uwzględniono randomizowane badania kontrolowane (RCT) oraz nierandomizowane badania kontrolowane o mniejszym ryzyku błędu, porównujące leczenie ChEI z placebo lub zwykłym leczeniem przez 6 miesięcy lub dłużej u pacjentów z otępieniem dowolnego rodzaju. Dane dotyczące śmiertelności z dowolnej przyczyny oraz śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych mierzono jako surowe współczynniki zgonów lub wieloczynnikowe skorygowane współczynniki hazardu (HR), zostały połączone przy użyciu modelu efektu losowego. W rezultacie w analizie uwzględniono 24 badania, w których łącznie udział wzięło 79 153 pacjentów z chorobą Alzheimera (9 badań), otępieniem w przebiegu choroby Parkinsona (1), otępieniem naczyniowym (1) i otępieniami różnego rodzaju (9). Łączna śmiertelność z dowolnej przyczyny w analizowanej grupie wyniosła 15,1 na 100 osobolat. Leczenie ChEI było związane z mniejszą śmiertelnością z dowolnej przyczyny (nieskorygowany RR 0,74, 95%CI 0,66 – 0,84; skorygowany HR 0,77, 95%CI 0,70 – 0,84, dowody o jakości umiarkowanej do wysokiej). Wynik ten był spójny pomiędzy badaniami randomizowanymi i nierandomizowanymi oraz w kilku analizach wrażliwości. Nie pojawiły się różnice między podgrupami według rodzaju otępienia, wieku, poszczególnych leków lub ciężkości otępienia. Mniej danych było dostępnych do oceny śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (3 RCT, 2 kohorty, 9 182 pacjentów, dowody niskiej lub umiarkowanej jakości), która również była mniejsza u pacjentów leczonych ChEI (nieskorygowany RR 0,61, 95%CI 0,40 – 0,93, skorygowany HR 0,47, 95%CI 0,32 – 0,68). 

Autorzy podsumowują, że istnieją umiarkowane do wysokiej jakości dowody na spójny związek pomiędzy długotrwałym leczeniem ChEI a zmniejszeniem śmiertelności z dowolnej przyczyny u pacjentów z otępieniem, co może mieć wpływ na podjęcie decyzji o zaleceniu leczenia inhibitorami cholinoesterazy w grupie pacjentów z otępieniem.

Źródło:  Truong C., Recto C, Lafont C., et al. Effect of cholinesterase inhibitors on mortality in patients with dementia: a systematic review of randomized and nonrandomized trials. Neurology 2022.