Opublikowany: 24/06/2022

Wczesne objawy choroby Parkinsona i czynniki ryzyka stwierdzane w podstawowej opiece lekarskiej w zróżnicowanej grupie pacjentów

opieka-hands-736244_960_720.jpg

Objawy stwierdzane w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą pomóc w identyfikacji pacjentów zagrożonych rozwojem choroby Parkinsona (ChP) nawet na dekadę przed postawieniem takiego rozpoznania — jak wskazują wyniki badania opublikowanego na łamach „JAMA Neurology”.

Badacze z Queen Mary University of London przeanalizowali elektroniczną dokumentację medyczną pochodzącą z gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej we wschodnim Londynie. Jest to obszar zamieszkany przez ludność etnicznie zróżnicowaną, w którym dostępna jest jednak powszechna opieka zdrowotna, a jednocześnie występuje duża deprywacja społeczno-ekonomiczna. Badaniem objęto 1055 osób, u których rozwinęła się ChP, a badacze odnotowywali objawy kliniczne w trzech różnych okresach przed ustaleniem rozpoznania choroby Parkinsona. Następnie porównali ich historię zdrowia i choroby z historią zdrowia osób z grupy kontrolnej złożonej z 1 009 523 osób dobranych pod względem wieku i płci, przy czym na każdą osobę z grupy ChP przypadało około 10 osób z grupy kontrolnej.

Stwierdzono, że pewne objawy występowały u pacjentów z ChP na wiele lat przed diagnozą, a najczęściej stwierdzano drżenie i problemy z pamięcią. Drżenie występowało do 10 lat przed diagnozą [iloraz szans (odds ratio, OR): 145,96; 95% CI 90,55–235,28], a w przypadku objawów poznawczych pięć lat wcześniej (w okresie do dwóch lat przed diagnozą OR wyniosło 8,60; 95% CI, 5,91–12,49). Dodatkowymi czynnikami ryzyka rozwoju ChP było nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2. Stwierdzono również powiązanie z wczesnymi objawami pozaruchowymi, takimi jak niedociśnienie, zaparcia i depresja. Bardzo ciekawa była wykryta przez badaczy asocjacja z padaczką i niedosłuchem (OR dla padaczki: 2,5; 95% CI 1,63–3,83 i OR dla niedosłuchu: 1,66; 95% CI, 1,06–2,58), o której wcześniej nie donoszono. Nie stwierdzono związku z przyszłym rozpoznaniem PD a pochodzeniem etnicznym lub z poziomem wskaźnika deprywacji społeczno-ekonomicznej.

 

Źródło: Simonet C., Bestwick J., Jitlal M. Assessment of risk factors and early presentations of Parkinson disease in primary care in a diverse UK population. JAMA Neurol 2022; 79:359–69.