Opublikowany: 24/08/2022

Przydatność diagnostyczna badania CT głowy wykonywanej z powodu często występujących zaburzeń psychiatrycznych

brain

Badania obrazowe głowy są powszechnie wykonywane w celu wykluczenia nieprawidłowości strukturalnych u pacjentów, którzy zgłaszają się z ostrymi zaburzeniami psychiatrycznymi. W tym retrospektywnym badaniu badacze przeszukali bazę danych systemu opieki zdrowotnej w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych i zidentyfikowali wszystkie badania tomografii komputerowej głowy (mózgowia) wykonane na oddziale ratunkowym w warunkach szpitalnych w latach 2014–2020, do których wskazaniem było: występowanie myśli samobójczych, myśli o zabójstwie, halucynacje, urojenia, zaburzenia paranoiczne, katatonia lub psychoza. Następnie dokonano przeglądu dokumentacji medycznej i wykluczano tych pacjentów, u których występowały równocześnie niepsychiatryczne wskazania do wykonania badania TK głowy (np. uraz, ból głowy, ogniskowy deficyt neurologiczny).

Ogółem do badania włączono 369 pacjentów (średnia wieku 60 lat). Większość badań tomografii komputerowej (CT, computed tomography) głowy (80%) przeprowadzono na szpitalnym oddziale ratunkowym (emergency department) i większość (95%) wykonano w związku z pojedynczymi stanami psychiatrycznymi, zwłaszcza izolowanymi halucynacjami (60%), izolowaną psychozą (18%) i myślami samobójczymi (8%).

Przydatność diagnostyczna (tj. stwierdzenie ostrych lub wyjaśniających objawy zmian strukturalnych, takich jak zawał mózgu, krwotok lub glejoza) wynosiła 0%.

Źródło: Tu LH., Malhotra A., Sheth KN. et al. Yield of head computed tomography examinations for common psychiatric presentations and implications for medical clearance from a 6-year analysis of acute hospital visits. JAMA Intern Med 2022; 182(8): 879–881.