Opublikowany: 04/11/2022

Porównanie skuteczności leczenia ostrych zawrotów głowy lekami przeciwhistaminowymi i benzodiazepinami

Aktualnosci_985x69013.png

Zawroty głowy są bardzo często spotykaną skargą w różnych sytuacjach klinicznych. Jedną z metod leczenia objawowego jest leczenie z zastosowaniem benzdiazepin lub leków antyhistaminowych. W metaanalizie opublikowanej w internetowym wydaniu JAMA Neurology z 18 lipca zidentyfikowano siedem randomizowanych badań klinicznych, które spełniały kryteria głównego punktu końcowego, jakim była zmiana nasilenia zawrotów głowy lub zawrotów głowy w ciągu 2 godzin po zakończeniu leczenia oceniana w analogowej skali wzrokowej (VAS). Dodatkowe punkty końcowe obejmowały zmiany w skali VAS nudności w ciągu 2 godzin oraz wyniki w ciągu 1 tygodnia lub 1 miesiąca. Łącznie badaniem objęto 802 uczestników. Większość uczestników badania miała uogólnione lub niespecyficzne zawroty głowy. Uczestnicy badań otrzymywali wiele różnych leków przeciwko zawrotom głowy, w tym leki przeciwhistaminowe (betahistyna, cynaryzyna, dimenhydrynat, flunaryzyna, meklizyna i prometazyna), benzodiazepiny (lorazepam i diazepam) wraz z placebo i innymi niebenzodiazepinami (ondansetron, droperidol, metoklopramid i piracetam).

Kluczowym wnioskiem było stwierdzenie, że pojedyncza dawka leków przeciwhistaminowych była znacząco lepsza, niż benzodiazepiny w zakresie poprawy w VAS w ciągu 2 godzin od wystąpienia zawrotów, zaś różnica w skali 100-punktowej wyniosła 16,1 pkt (95% CI 7,2 do 25,0). Pomimo korzystnego wpływu leczenia lekami przeciwhistaminowymi na zawroty głowy po 2 godzinach od podania, w badaniu nie stwierdzono, aby były one skuteczniejsze od placebo po tygodniu lub miesiącu codziennego dawkowania.

Źródło: Hunter B.R., Wang A.Z., Bucca A.W., et al. Efficacy of benzodiazepines or antihistamines for patients with acute vertigo: A systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol 2022.