Opublikowany: 07/07/2023

Leczenie sterydami opornego bólu głowy u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym

Aktualnosci_985x6902.png

Badanie miało na celu ocenę skuteczności terapii steroidowej w kontekście łagodzenia trudnego do leczenia bólu u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym (SAH, subarachnoid haemorrhage). Steroidy są stosowane w niektórych placówkach medycznych w celu zmniejszenia bólu głowy związanego z SAH, lecz ich skuteczność pozostaje kwestią otwartą.

Aby dokładniej określić efektywność takiego leczenia, przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe z udziałem 52 pacjentów z SAH, którym podawano sterydy ze względu na oporne na leczenie bóle głowy. Badanie skupiło się na analizie wyników codziennych ocen bólu, a także całkowitych dziennych dawek opioidów i acetaminofenu przed, w trakcie oraz po zastosowaniu terapii steroidowej.

Badanie wykazało tymczasowe i umiarkowane zmniejszenie intensywności bólu oraz redukcję dawek leków przeciwbólowych — efekty, które jednak ustąpiły po zaprzestaniu terapii steroidowej. Korzystne efekty terapii powiązano ze starszym wiekiem pacjenta, zmniejszoną dawką acetaminofenu i dłuższym okresem terapii steroidowej. Niepożądane skutki, takie jak hiperglikemia oraz zaburzenia snu/majaczenie, występowały odpowiednio w 28,6% i aż 55,6% przypadków.

Podsumowując, można stwierdzić, że choć terapia steroidami zapewniła pewne tymczasowe złagodzenie trudnego do leczenia bólu u pacjentów z SAH, to konieczne są dalsze badania, które potwierdzą te wyniki, a także pozwolą lepiej zrozumieć i opisać ryzyko związane z ich stosowaniem.

 

Źródło: Jaffa M.N., Podell J.E., Morris N.A. i wsp. Steroids Provide Temporary Improvement of Refractory Pain Following Subarachnoid Hemorrhage. The Neurohospitalist. 2023; 13 (3): 236–242.