Opublikowany: 17/11/2023

Które leki wpływają na wyniki testów prowadzenia pojazdów wśród starszych osób bez zaburzeń poznawczych?

Aktualnosci_985x6905.png

Badanie miało na celu ustalenie związku pomiędzy konkretnymi klasami leków a spadkiem jakości prowadzenia pojazdu wśród starszych dorosłych z zachowanymi prawidłowymi funkcjami poznawczymi. Badanie miało także na celu ocenę potencjalnych korelacji między słabymi wynikami testów drogowych, charakterystyką demograficzną i pewnymi schorzeniami. Hipoteza zakładała, że pewne klasy leków mogą być powiązane z pogorszeniem umiejętności prowadzenia pojazdu w czasie.

Metodologia zakładała prospektywne badanie kohortowe z udziałem 198 zdrowych pod względem poznawczym dorosłych w wieku 65 lat i starszych, którzy posiadali ważne prawo jazdy. Uczestnicy byli monitorowani co roku i byli częścią Knight Alzheimer’s Disease Research Center w St Louis, w stanie Missouri, oraz w sąsiednim Illinois. Zebrano dane od 28 sierpnia 2012 roku do 14 marca 2023 roku.

Głównym czynnikiem ekspozycji w tym badaniu było stosowanie leków mogących wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu. Test drogowy Washington University używano do oceny umiejętności prowadzenia pojazdu, klasyfikując wyniki jako „zaliczony” lub „na granicy/niezaliczony”. Wielozmienna analiza proporcjonalnych modeli zagrożenia Coxa brała pod uwagę związek między potencjalnie upośledzającym stosowaniem leków a wynikami testów drogowych.

Z kohorty 198 dorosłych (o średnim wieku wyjściowym 72,6 roku), 35% otrzymało ocenę „na granicy/niezaliczony” w testach drogowych średnio po 5,7 roku obserwacji. Stwierdzono związek z większym ryzykiem niekorzystnego wyniku testu a takimi lekami jak: antydepresanty, inhibitory serotoniny i noradrenaliny, środki uspokajające lub nasenne oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Co ciekawe, uczestnicy przyjmujący leki obniżające poziom lipidów mieli niższe ryzyko.

Badanie wykazało, że pewne klasy leków korelują z podwyższonym ryzykiem pogorszenia się na przestrzeni lat wyników testów drogowych przeprowadzanych u starszych dorosłych. Lekarze i farmaceuci powinni uwzględnić te wyniki podczas przepisywania tych leków i doradzać odpowiednio pacjentom w sprawie potencjalnego ryzyka.

Źródło: Carr D.B., Beyene K., Doherty J. et al. Medication and road test performance among cognitively healthy older adults. JAMA Netw Open 2023; 6(9): e2335651.