Opublikowany: 24/08/2022

Jak często stwierdza się przewlekłą encefalopatię pourazową wśród personelu wojskowego?

Aktualnosci_985x69010.png

Przewlekła encefalopatia pourazowa (CTE, chronic traumatic encephalopathy) jest postępującą chorobą neurozwyrodnieniową, która jest związana z powtarzającymi się pourazowymi obrażeniami mózgu doznawanymi podczas uprawiania sportu czy też w czasie służby wojskowej. Początkowe objawy tej choroby są podstępne i obejmują drażliwość, impulsywność, agresję, depresję, utratę pamięci krótkotrwałej i myśli samobójcze. Objawy te mają charakter postępujący i po latach mogą doprowadzić do poważnego deficytu poznawczego, a także otępienia. Wśród personelu wojskowego, który był narażony na działania wojenne, stwierdzano występowanie objawów neuropsychiatrycznych, które w niektórych przypadkach przypisywano CTE.

Badacze przeprowadzili badania neuropatologiczne na obecność zmian typowych dla CTE w 225 mózgach pochodzących z banku mózgu przeznaczonego do badań zmarłych członków służb. Przeanalizowano również informacje dotyczące wywiadu w zakresie narażenia osób zmarłych, których mózgi badano, na wcześniejsze narażenie na wybuch, sporty kontaktowe, a także inne formy urazów czaszkowo-mózgowych i obecność zaburzeń neuropsychiatrycznych.

Neuropatologiczne wykładniki CTE stwierdzano częściej w mózgach zmarłych, którzy uczestniczyli w sportach kontaktowych (10 z 60 mózgów; 17%) lub mieli niesportowy uraz mózgu w życiu cywilnym (8 z 44; 18%) niż w mózgach zmarłych z historią narażenia na wybuch (3 z 45; 7%) lub pourazowych obrażeń mózgu (3 z 21; 14%) podczas służby wojskowej.

Podsumowując, CTE rzadko spotyka się u żołnierzy, których mózgi wykazywały minimalne objawy neuropatologiczne. Częściej zaś, podobnie jak stwierdzano to w innych publikacjach, wykrywano je u uczestników sportów kontaktowych lub osób narażonych na inne urazy głowy. Oznacza to też, że neuropsychiatryczne objawy kliniczne CTE u personelu wojskowego niekoniecznie muszą być wynikiem urazów głowy doznanych w czasie służby wojskowej.

Źródło: Priemer DS., Iacono D., Rhodes H. et al. Chronic traumatic encephalopathy in the brains of military personnel. N Engl J Med 2022; 386: 2169–2177.