Opublikowany: 31/03/2022

Czy spożycie wina i czerwonych owoców w chorobie Parkinsona sprzyja długowieczności?

Aktualnosci_985x69028.png

Uważa się, że spożycie flawonoidów w diecie ma działanie neuroprotekcyjne. Naukowcy zbadali związek pomiędzy spożyciem flawonoidów przed i po rozpoznaniu choroby Parkinsona, a śmiertelnością w okresie od 32 do 34 lat obserwacji 599 kobiet objętych Nurses' Health Study i 652 mężczyzn objętych Health Professionals Follow-Up Study. Badano zarówno całkowite spożycie flawonoidów, jak i określone produkty spożywcze (herbata, jabłka, jagody, pomarańcze i sok pomarańczowy oraz czerwone wino).

Wyższe całkowite spożycie flawonoidów przed rozpoznaniem choroby Parkinsona było związane z niższym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn u mężczyzn, ale nie u kobiet. Wyższe spożycie po ustaleniu rozpoznania również wiązało się z niższą śmiertelnością. Subanaliza podklas flawonoidów wykazała, że najwyższe kwartyle spożycia antocyjanów, flawonów i flawan-3-oli przed postawieniem rozpoznania były związane z mniejszym ryzykiem zgonu niż kwartyle najniższe (zbiorczy współczynnik hazardu 0,66). Spożywanie co najmniej 3 porcji owoców jagodowych lub czerwonego wina tygodniowo wiązało się z mniejszym ryzykiem niż spożywanie < 1 porcji miesięcznie (łączny iloraz hazardu wynosił 0,77).

Źródło: Zhang X. i wsp. Intake of flavonoids and flavonoid-rich foods, and mortality risk among individuals with Parkinson disease: A prospective cohort study. Neurology 2022 Jan 26; [e-pub].