Opublikowany: 07/03/2024

Badanie białek krwi umożliwia przewidywanie ryzyka rozwoju otępienia

Aktualnosci_985x69027.png

Badanie opublikowane w Nature Aging przedstawia wyniki przesiewowego badania próbek krwi ponad 50 tys. zdrowych dorosłych z UK Biobank, wśród których u 1417 doszło do rozwoju otępienia w ciągu 14 lat. Badacze zidentyfikowali cztery białka (GFAP, NEFL, GDF15, LTBP2) silnie związane z ryzykiem otępienia, co otwiera drogę do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera i innych form demencji poprzez testy krwi.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że ponad 55 milionów osób na świecie żyje z otępieniem, często rozpoznawanym zbyt późno, gdy choroba jest znacznie zaawansowana. Wczesne wykrywanie biomarkerów może zatem rewolucjonizować sposób diagnozowania i możliwości interwencji terapeutycznych na bardzo wczesnym etapie choroby.

W badaniu wykorzystano uczenie maszynowe do stworzenia algorytmów predykcyjnych, które, łącząc poziomy czterech białkowych biomarkerów z czynnikami demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, wywiad rodzinny), przewidywały wystąpienie trzech typów otępienia, w tym choroby Alzheimera, z dokładnością około 90%, wykorzystując dane z ponad dziesięciu lat przed ostateczną diagnozą.

Wyniki te mogą prowadzić do rozwoju testów krwi identyfikujących osoby zagrożone rozwojem demencji. Jednak, jak podkreślają inni badacze, wymagana jest dalsza walidacja nowych biomarkerów przed ich użyciem jako narzędzi do badań przesiewowych w praktyce klinicznej. Priorytetem powinno być powtórzenie badań i identyfikacja biomarkerów umożliwiających nie tylko badania przesiewowe ryzyka otępienia, ale także różnicowanie między poszczególnymi chorobami.

Źródło: Naddaf M. Early dementia diagnosis: blood proteins reveal at-risk people. Nature 2024.