Opublikowany: 06/02/2024

Aura migrenowa: czy tylko wzrokowa?

Aktualnosci_985x69024.png

Aury wzrokowe w migrenie zostały szeroko zbadane i opisane, ale mniej wiadomo o niezwykłych doświadczeniach w innych modalnościach sensorycznych, jak również o tym, czy należy je diagnostycznie uznać za część objawów aury. Opisywane badanie miało na celu zbadanie częstości występowania wielozmysłowych doświadczeń aury w migrenie oraz ich fenomenologicznych i klinicznych korelatów.

Objawy słuchowe w migrenie zwykle obejmują fonofobię, utratę słuchu lub szumy uszne. Co ciekawe, odnotowano również złożone doświadczenia słuchowo-werbalne takie jak głosy, choć informacje na ten temat pochodzą tylko z opisów przypadków. Objawy węchowe również nie są rzadkością jako element aury migrenowej. Aż 96% osób cierpiących na migrenę miałoby doświadczać osmofobii, a 6% zgłasza doświadczenia węchowe, związane z odczuciem zapachów gnicia, zapachów zwierzęcych, spalenizny lub specyficzne zapachy żywności. Opisano również inne niezwykłe doznania zmysłowe w innych domenach sensorycznych takie jak zniekształcenia smakowe lub somatyczne obejmujące głowę lub szyję czy powtarzające się zniekształcenia poczucia czasu w odniesieniu do ruchu lub mowy.

Omawiane badanie miało na celu między innymi określenie częstości występowania aury w 5 głównych domenach sensorycznych, a w przypadku doznań w więcej niż jednej modalności sensorycznej, określenie jakie były najczęstsze kombinacje zmysłów. Również podjęto próbę określenia czy objawy migreny różniły się znacząco u osób z aurą (w tym wzrokową) i bez niej.

Najczęściej zgłaszane były doświadczenia związane z aurą wzrokową (42,1%), zarówno jako pojedyncza modalność (44,2%), jak i składowa aury wielozmysłowej (55,8%), po niej następowały doświadczenia somatyczno-dotykowe (32,0%), smakowe (21,9%), węchowe (18,6%) i słuchowe (11,0%). Badanie zwraca uwagę na fenomenologiczne podobieństwa między różnymi rodzajami aury, takie jak częstotliwość czy kontrolowalność. Aura somatyczno-dotykowa i smakowa wykazywały dłuższy czas trwania i wyraźnie większy negatywny ładunek emocjonalny. Uczestnicy, u których występowała migreną z aurą wzrokową, zgłaszali znacznie cięższe objawy migreny w porównaniu z osobami z niewzrokową lub bez aury, pod względem liczby dni bólu głowy w miesiącu, natężenia bólu i wpływu objawów migreny na funkcjonowanie. Z badania wynika, że aura somatyczno-dotykowa była zgłaszana przez blisko jedną trzecią osób badanych, a jednak temat ten otrzymał ograniczoną uwagę w badaniach nad migreną.

Naukowcy podkreślają, że aury węchowe, somatyczno-dotykowe i smakowe mogą być klinicznie znaczące, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich rozpowszechnienie i wpływ na samopoczucie pacjentów. Badanie wskazuje na potrzebę dalszych badań nad tymi typami aury w kontekście diagnozy i leczenia migreny, zwracając uwagę na całościowe podejście do leczenia migreny, w tym leczenia objawów aury wielozmysłowej.

Źródło: www.neurology.org