Opublikowany: 26/01/2022

Atogepant, doustny antagonista CGRP, skuteczny w leczeniu profilaktycznym migreny

slider

Atogepant to doustnie stosowany drobnocząteczkowy antagonista receptora genu związanego z kalcytoniną (CGRP), którego skuteczność w leczeniu profilaktycznym migreny oceniano w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu 3 fazy. Do tej pory zarejestrowane doustne gepanty zalecane są w leczeniu napadu migrenowego bólu głowy, nie zaś w leczeniu profilaktycznym, natomiast w leczeniu profilaktycznym stosowane są przeciwciała monoklonalne podawane parenteralnie.

W omawianym badaniu (ADVANCE) analizie poddano 910 pacjentów z 4–14 dniami z bólem głowy w miesiącu (średni wiek: 41,6 lat; odsetek mężczyzn: 11,2%). Przypisano ich losowo do jednej z trzech grup otrzymujących przez 12 tygodni atogepant w doustnej dawce wynoszącej 10 mg, 30 mg lub 60 mg, lub do grupy czwartej, stosującej placebo. Ocenianym głównym punktem końcowym była zmiana średniej liczby dni z bólem głowy na miesiąc w stosunku do wartości wyjściowej na przestrzeni 12 tygodni. Wyjściowa średnia liczba dni z migreną wynosiła 7,5 do 7,9 dni we wszystkich czterech grupach.

Zastosowanie atogepantu wiązało się ze zmniejszeniem średniej liczby dni z bólem głowy o 3,7 do 4,2 dni w miesiącu, w porównaniu z redukcją o 2,5 dnia w grupie stosującej placebo. Zmniejszenie się o ponad 50% średniomiesięcznej liczby dni z bólem głowy w okresie 12-tygodniowej obserwacji stwierdzono od 55,6% w grupie pacjentów leczonych dawką 10 mg do 60,8% w grupie leczonych dawką 60 mg atogepant, w grupie leczonej placebo 29,0%. Działania niepożądane zgłaszało od 52,2 do 53,7% pacjentów stosujących atogepant w porównaniu z 56,8% stosujących placebo. Najczęściej stwierdzanym działaniem niepożądanym były zaparcia u osób leczonych atogepantem (6,9–7,7% , w grupie placebo: 0,5%), nudności (4,4–6,1%, w grupie placebo: 1,8%) i zakażenia górnych dróg oddechowych (3,9–5,7%; w grupie placebo: 4,5%). Odsetek osób przerywających leczenie był podobny we wszystkich grupach leczonych.

Autorzy podsumowują, że atogepant podawany doustnie był skuteczny w zmniejszeniu liczby z dni z migreną lub z bólem głowy w leczeniu profilaktycznym migreny w ocenie 12-tygodniowej, lecz konieczne są szersze i dłużej trwające badania w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa atogepantu w leczeniu profilaktycznym migreny.

Źródło: Ailani J., Lipton R.B., Goadsby P.J. i wsp. Atogepant for the preventive treatment of migraine. N. Engl. J. Med. 2021; 385: 695–706.