Opublikowany: 03/01/2024

Czy osobie starszej warto kupić grę komputerową na prezent?

Aktualnosci_985x69021.png

W obliczu wyzwań związanych ze starzeniem się populacji naukowcy poszukują innowacyjnych metod na poprawę funkcji poznawczych u starszych dorosłych. Zainteresowanie skupia się również na wykorzystaniu komputerowych gier wideo jako potencjalnego narzędzia do zmniejszenia spadku funkcji poznawczych związanego z wiekiem, zwłaszcza w obszarze funkcji pamięci zawiadywanej przez hipokamp.

Celem omawianego badania było sprawdzenie, czy gry wideo mogą służyć jako forma tzw. wzbogacenia środowiskowego (enviroment enrichment). Otóż wiadomo, że wzbogacenie środowiskowe ma korzystny wpływ na funkcje poznawcze. Autorzy wykazali w swoich poprzednich badaniach, że granie w immersyjne gry wideo 3D poprawia pamięć opartą na hipokampie u młodych dorosłych. Doprowadziło to do hipotezy, że eksploracja dużych, otwartych światów we współczesnych grach wideo może służyć jako forma wzbogacenia środowiskowego dla ludzi, potencjalnie przynosząc korzyści starszym dorosłym doświadczającym pogorszenia pamięci związanego z wiekiem. 

W badaniu wzięło udział 45 starszych dorosłych, którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa grała w różne rodzaje gier: Angry Birds, Super Mario 3D World i Solitaire (pasjans) przez 30 minut dziennie przez okres 4 tygodni. Funkcje poznawcze uczestników oceniano za pomocą Mnemonic Similarity Test (MST) oraz rysowania figury Reya (Rey-Osterrieth Complex Figure), oba mające na celu ocenę funkcji hipokampa.

Wyniki wykazały znaczącą poprawę w MST i w teście figury Reya w grupach grających w Angry Birds i Super Mario 3D World, ale już nie w grupie grającej w Pasjansa (który grą o bogatym immersyjnym środowisku na pewno nie jest). Poprawa ta była szczególnie widoczna w pamięci opartej na hipokampie i utrzymywała się do 4 tygodni po zakończeniu interwencji. Interesujące jest to, że efekty te były spójne w różnych grupach wiekowych uczestników.

Badanie wskazuje na potencjalną wartość grania w gry wideo jako terapeutycznej interwencji dla starszych dorosłych doświadczających spadku poznawczego związanego z wiekiem. Wyniki sugerują, że gry wideo mogą być praktycznym, przyjemnym i skutecznym narzędziem do poprawy kluczowych funkcji poznawczych. Autorzy zalecają dalsze badania w celu zrozumienia długoterminowych efektów i potencjalnego zastosowania gier wideo w innych obszarach poznawczych.

Mnemonic Similarity Test (MST) to narzędzie psychologiczne używane do oceny funkcji pamięciowej, szczególnie w zakresie rozróżniania i zapamiętywania. Test ten jest często stosowany do badania pamięci epizodycznej, czyli zdolności do zapamiętywania i odtwarzania wydarzeń z życia jednostki. MST wykazuje dużą czułość na funkcjonowanie hipokampa poprzez stawianie silnych wymagań na separację wzorców. MST jest obecnie powszechnie stosowanym zadaniem behawioralnym, wykazującym wrażliwość na związane z wiekiem pogorszenie pamięci, łączność hipokampa oraz funkcjonowanie hipokampa.

Źródło: www.biorxiv.org