Kategorie

XII Światowy Kongres „Kontrowersje w neurologii”

Strona www: www.cony.viamedica.pl/

Data rozpoczęcia: 22 Marca 2018

Data zakończenia: 25 Marca 2018

Miejsce: Polska

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Poland

Mamy zaszczyt poinformować o XII Światowym Kongresie „Kontrowersje w neurologii”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22–25 marca 2018 roku, i zachęcić do udziału w nim.

W ostatnich latach dziedzina neurologii przeżywa swój największy rozwój, co odzwierciedlają dane kliniczne. Konferencje reprezentują wysoki poziom merytoryczny, jednak w dalszym ciągu czas przeznaczony na dyskusje jest ograniczony. Z tego powodu powstaje luka w rozpowszechnianiu wiedzy i jej użycia w praktyce.

Głównym celem kongresu jest stworzenie panelu dyskusyjnego, który umożliwi uczestnikom wymianę poglądów dotyczących nierozstrzygniętych kwestii z wybitnymi światowymi ekspertami. Wydarzenie dostarczy najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji z dziedziny neurologii, pomagając w codziennej praktyce klinicznej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji

Kategorie