Samuel Goldflam

Data publikacji: 25 Lipca 2016

Samuel Goldflam był wybitnym lekarzem i społecznikiem, światowej sławy neurologiem i internistą, jednym z klasyków neurologii polskiej, który wniósł duży wkład w rozwój semiologii neurologicznej. Jego nazwisko związane jest z licznymi objawami i jednostkami chorobowymi zarówno w internie, jak i w neurologii, i do dziś widnieje w podręcznikach oraz wpisywane jest wraz z objawem wstrząsania nerek do statusu w historii choroby.

 Samuel Goldflam [366,68 kB]

Samuel Goldflam was an eminent physician and social activist, an internationally recognised neurologist and internist, one of the pillars of Polish neurology who made a great contribution to the development of neurological semiology. Goldflam’s name is related to many symptoms and diseases, both in internal medicine and in neurology. It is encountered in present-day textbooks and routinely entered in the context of kidney percussion in patients’ medical records.