Maksymilian Rose, neurolog, psychiatra i wybitny znawca cytoarchitektoniki kory mózgu

Data publikacji: 25 Lipca 2016

Maksymilian Rose urodził się 19 maja 1883 r. w Przemyślu. Szkołę średnią ukończył w Wadowicach, a następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w 1908 r. Był nie tylko świetnym studentem, ale również aktywnym działaczem młodzieżowych organizacji społeczno-patriotycznych. Jednocześnie, już w czasie studiów wykazał szczególne zainteresowanie chorobami układu nerwowego i zaczął pracować w krakowskiej klinice neurologiczno-psychiatrycznej, w której później, po uzyskaniu dyplomu, był przez rok asystentem.