Łucja Frey-Gottesman — autorka zespołu Frey i jej tragiczne losy

Data publikacji: 25 Lipca 2016

Dzieje Łucji Frey są skomplikowane i niejasne, zwłaszcza ostatni okres jej życia podczas II wojny światowej — kiedy przebywała w getcie lwowskim — kryje wiele niewiadomych: nie udało się ustalić daty ani okoliczności jej śmierci, nie wiadomo, czy zginęła w getcie, czy została wywieziona do obozu zagłady w Bełżcu i tam zginęła, nie wiadomo, co stało się z jej rodziną. A przecież była wybitnym lekarzem neurologiem, autorką wielu publikacji, a przede wszystkim zespołu objawów nerwu małżowinowo-skroniowego (n. auriculo-temporalis), zwanego w literaturze światowej zespołem Frey.

Łucja Frey’s life was complex and her fate unclear. Particularly the final period of her life, when she stayed in the Lvov Ghetto during WWII, is mired in many unknowns. It has not been possible to ascertain either the date or the circumstances of her death. It is not known whether she perished in the ghetto or was deported to the death camp at Belzec, where she eventually died. Equally uncertain is the fate of her family. Łucja Frey, an outstanding neurologist, authored a number of scientific publications and, most importantly, described the auriculotemporal syndrome which is known worldwide as Frey’s syndrome.