Krakowska szkoła neuroradiologii. Wspólne dzieło profesorów Stanisławy Spettowej i Adama Kunickiego

Data publikacji: 25 Lipca 2016

Cykl życia większości nowych technologii w wielu dziedzinach, a więc także na styku klinicznej neurologii i neurochirurgii z radiologią, przebiega najczęściej wg podobnych wzorów. W ciągu XX wieku zaobserwowano i przeanalizowano bardzo dużo danych uzasadniających najczęstszy model, przybierający na osi czasu kształt zbliżony do litery „S” — od pierwszych prób wprowadzenia nowej idei do praktyki, poprzez pokonanie przeszkód technicznych i oporów natury psychologicznej, socjalnej lub ekonomicznej, stopniowo przez okres coraz szerszego zastosowania do stopniowego schyłku w następstwie pojawienia się metod bardziej wydajnych lub mniej ryzykownych.

The life cycle of the majority of new technologies in many fields – also applicable to the junction of clinical neurology and neurosurgery with radiology — tends to follow a similar pattern. A multitude of data were gathered and analyzed throughout the 20th century to determine the most common model, which was found to have a shape resembling the letter “S” in the time axis.