Generał brygady dr med. Stefan Mozołowski — współorganizator i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w latach 1937–1939

Data publikacji: 25 Lipca 2016

12 maja 2010 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia rodzinie płk. dr. med. Stefana Mozołowskiego, ostatniego przed II wojną światową prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, aktu pośmiertnego mianowania przez Prezydenta RP na stopień generała brygady.