Leczenie objawów pozaruchowych w zespołach parkinsonowskich

Neurologia

Prelegent: Andrzej Friedman (wykład Urszuli Fiszer)

VI Konferencja naukowo-szkoleniowa PTN 2019