Rekomendacje International Parkinson and Movement Disorders Society w zakresie klasyfikacji drżenia

Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe

Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Rekomendacje w Neurologii