Rola przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) i głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w medycynie

Neurologia Ogólna

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii