Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) i zmiennym (tACS) w psychiatrii i w neurologii

Neurologia Ogólna

Dr hab. n. med. Adam Wichniak

Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii