Padaczka i serce - leki przeciwpadaczkowe i ryzyko chorób kardiologicznych, zaburzeń rytmu serca dr hab. n. med. Monika Białecka

Padaczka

Padaczka i serce - leki przeciwpadaczkowe i ryzyko chorób kardiologicznych, zaburzeń rytmu serca

dr hab. n. med. Monika Białecka

Post AES 2019