Kwalifikacja do leczenia immunoglobinami — AIDP, CIDP, MMN

Immunoglobuliny w neurologii

autor: Anna Kostera-Pruszczyk, Marta Lipowska