Powikłania pozaruchowe w chorobie Parkinsona — jak bezpiecznie leczyć Lewodopą?

Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe

autor: Jarosław Sławek