Pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego: diagnostyka różnicowa

Stwardnienie rozsiane

autor: Alicja Kalinowska