Zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)

Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe

autor: Dariusz Koziorowski