E-wykłady

FILTRUJ
Słowa kluczowe arrow arrow
Kategoria arrow arrow
Rok arrow arrow
Wydarzenie arrow arrow

Patofizjologia i klasyfikacja bólu

prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski

Polski Przegląd Neurologiczny

prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski

Bóle głowy u osób w podeszłym wieku

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

Padaczka u osób starszych

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Zespoły pozapiramidowe w wieku podeszłym

dr n. med. Barbara Jasińska-Myga

Farmakologiczne podstawy immunoterapii

prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz, dr n. med. Stefania Juźwiak (Szczecin)

Współczesne standardy i przyszłość terapii immunologicznej w stwardnieniu rozsianym

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj (Łódź)