E-wykłady

FILTRUJ
Słowa kluczowe arrow arrow
Kategoria arrow arrow
Rok arrow arrow
Wydarzenie arrow arrow

Immunoglobuliny w terapii przewlekłej demielinizacyjnej polineuropatii zapalnej

Dr n. med. Mariusz Siemiński

Immunoglobuliny dożylne w leczeniu wieloogniskowej neuropatii ruchowej

Dr n. med. Mariusz Siemiński

Zasady diagnostyki wieloogniskowej neuropatii ruchowej

Dr n. med. Mariusz Siemiński

Immunoglobuliny dożylne w leczeniu zespołu Guillaine’a-Barre’ego

Dr n. med. Mariusz Siemiński

Diagnostyka zespołu Guillaine’a - Barre’ego

Dr n. med. Mariusz Siemiński

Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie wieloogniskowej neuropatii ruchowej

Prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska, Dr n. med. Marta Lipowska

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa - obraz kliniczny

Dr n. med. Hanna Drac

PostEFNS 2012 - Nowości w zakresie chorób naczyniowych mózgu

dr hab. n. med. Michał Karliński