Polski Przegląd Neurologiczny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski

Źródło: www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny

Czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazujące się cztery razy do roku, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa oraz recenzje książek z zakresu neurologii.
Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (4,20), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt).

www.ppn.viamedica.pl