Wirusy Herpesviridae a stwardnienie rozsiane — powiązania etiopatogenetyczno-terapeutyczne

Autor: Agata Zajkowska, Alina Kułakowska
Data publikacji: 22 Czerwca 2018

Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex) jest częstą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), powodującą trwałą niesprawność młodych ludzi. Zwraca się uwagę na możliwość wpływu czynników zakaźnych, na przykład wirusów na zapoczątkowanie reakcji autoimmunologicznej prowadzącej do rozwoju SM. Wirusy z rodziny Herpesviridae po pierwotnej infekcji pozostają w organizmie w formie latentnej i uaktywniają się w sprzyjających immunologicznie warunkach. Niektóre z nich wykazują w grupie chorych na SM wyższą niż w populacji ogólnej seroprewalencję, świadczącą o kontakcie z wirusem. Nie ma ewidentnych dowodów na to, że wirusy te są czynnikiem rozpoczynającym reakcję autoimmunologiczną, czy że ich obecność świadczy jedynie o dysregulacji immunologicznej towarzyszącej chorobie. Choroba wiąże się z zaburzeniem równowagi immunologicznej, na którą dodatkowo wpływają leki stosowane w jej postaci rzutowo-remisyjnej. Istnieją doniesienia na temat ciężkiego klinicznie przebiegu zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae u pacjentów leczonych niektórymi lekami immunomodulacyjnymi.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(1):10-17.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny