Fototerapia, postęp zastosowań w psychiatrii i innych dziedzinach medycyny

Autor: Marlena Sokół-Szawłowska
Data publikacji: 22 Czerwca 2018

Prezentowana praca ma na celu przybliżenie wiedzy o fototerapii, jako jednej z pozafarmakologicznych metod terapeutycznych. Bazują one na wiedzy o naturalnych rytmach biologicznych człowieka i są zależne od wpływów przygody oraz wymogów postępu cywilizacyjnego. Na naszych oczach wraz z ewolucją możliwości technicznych zmienia się sposób oraz forma eksponowania pacjentów na tę metodę leczniczą. Poszerzenie wiedzy o fototerapii sprawia, że coraz częściej podejmowane są próby zastosowania fototerapii poza psychiatrią i sezonowymi zaburzeniami nastroju.

Psychiatria 2018;15(1):50-52.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www,journals.viamedica.pl/psychiatria