„Dopalacze” — co wiemy o nowych substancjach psychoaktywnych?

Autor: Bogumiła Lubecka, Marek Lubecki, Robert Pudlo
Data publikacji: 20 Lipca 2018

W ostatnim dziesięcioleciu, mimo coraz większej zdrowotnej świadomości społeczeństwa obserwuje się narastający problem uzależnienia od nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Związki te, kolokwialnie nazywane w Polsce „dopalaczami”, do niedawna dostępne w stacjonarnych sklepach, obecnie kupowane są głównie poprzez strony internetowe. Przyjmowanie tych substancji, jak pokazują ostatnie lata, wiąże się nie tylko z uzależnieniem, ale także ryzykiem zatruć bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Zjawisko dotyka głównie osoby młode, częściej mężczyzn. Przeszkodą w skutecznej delegalizacji „nowych narkotyków” jest lawinowy wzrost ich liczby, głównie poprzez niewielką modyfikację składu chemicznego substancji już istniejących, widniejących w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych, będącego załącznikiem do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W praktyce klinicznej natomiast głównym problemem jest brak właściwych metod diagnostycznych oraz standardów leczenia i postępowania w stanach nagłych wywołanych ich działaniem. Artykuł ten zawiera najważniejsze informacje dotyczące NSP. Autorzy zebrali materiał korzystając z dostępnych prac naukowych, opracowań, opisów przypadków i własnej praktyki lekarskiej.

Psychiatria 2018;15(2):99-109.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/psychiatria