Zastosowanie głębokiej stymulacji sklepienia mózgu w leczeniu choroby Alzheimera

Autor: Joanna Przytycka, Andrzej Friedman
Data publikacji: 18 Sierpnia 2017

Choroba Alzheimera (AD, Alzheimer’s disease) jest postępującą chorobą neurozwyrodnieniową mózgu i najczęstszą przyczyną otępienia. Do tej pory nie opracowano skutecznej metody leczenia AD wpływającej na tempo jej progresji. Jedną z badanych obecnie metod terapii jest głęboka stymulacja mózgowa sklepienia (DBS-f, deep brain stimulation of the fornix), w której elektrody są wszczepiane obustronnie do sklepienia — struktury mózgu będącej częścią obwodów neuronalnych odpowiedzialnych za procesy pamięci i uczenia się oraz kontrolę emocji.

Pol. Przegl. Neurol 2017; 13(1): 10–16.