Zaburzenia połykania w chorobach układu nerwowego — diagnostyka i leczenie

Autor: Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Natalia Madetko, Magdalena Koszewicz
Data publikacji: 24 Maja 2018

Zaburzenia połykania płynów, pokarmów i śliny często występują w przewlekłych chorobach układu nerwowego, szczególnie w schorzeniach neurozwyrodnieniowych. Dysfagię neurogenną o nagłym początku w populacji osób starszych najczęściej stwierdza się u chorych z udarem mózgu. Występowanie dysfagii wiąże się z wieloma niebezpiecznymi dla chorych powikłaniami, takimi jak niedożywienie, odwodnienie oraz powikłania aspiracyjne, z możliwością groźnych dla życia infekcji płuc. Ponadto zaburzenia połykania w istotny sposób wpływają na jakość życia chorych.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(1):28-34.

PELNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny