Zaburzenia neurologiczne w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności

Autor: Magdalena Sawczuk, Katarzyna Kapica-Topczewska, Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska
Data publikacji: 19 Marca 2020

Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV, human immunodeficiency virus) stanowi problem globalny. Od początku lat 70. XX wieku zakażonych było 100 mln osób, a po nad 35 mln zmarło z powodu zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS, acquired immunodeficiency syndrome). Zakażenie HIV początkowo ma charakter skąpoobjawowy, co utrudnia jego wykrycie. Wystąpienie powikłań neurologicznych może być zarówno objawem zakażenia HIV, jak i niepożądanym skutkiem leczenia. W przypadku pojedynczych ropni mózgu, neurotoksoplazmozy, encefalopatii o niejasnej etiologii, postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatiii, kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, postępującego otępienia, polineuropatii, chłoniaka pierwotnego mózgu, zespołu Guillaina-Barrégo czy poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego należy także wykonać badanie w kierunku zakażenia HIV.

Pol. Przegl. Neurol 2019;15(4):218-224.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU