Skala ASPECTS w udarze niedokrwiennym

Autor: Anna Podlasek, Adam Kobayashi, Iris Q. Grunwald
Data publikacji: 06 Września 2019

Skala ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) powstała na początku XXI wieku jako kwantyfikator wczesnych zmian niedokrwiennych na obrazach tomografii komputerowej u pacjentów podejrzanych o ostry udar niedokrwienny mózgu. Obejmuje zakres od 0 do 10 pkt., gdzie 10 pkt. oznacza stan prawidłowy. Jest ona skorelowana z rokowaniem. Obecnie jest jednym z kryteriów podczas kwalifikacji chorych do trombektomii mechanicznej.

W artykule omówiono historię, rozwój i przyszłość skali ASPECTS oraz opisano praktyczny protokół oceny.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(4):222-229.
PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU