Rzadkie choroby neuronu ruchowego (inne niż stwardnienie zanikowe boczne)

Autor: Agnieszka Kułaga, Krzysztof Banaszkiewicz
Data publikacji: 19 Marca 2020

Rozpoznanie choroby ustala się na podstawie objawów klinicznych, wyniku badania elektrofizjologicznego oraz wyników badań dodatkowych, takich jak rezonans magnetyczny splotów ramiennych i badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego. Kluczową rolę w diagnostyce MMN odgrywa badanie elektrofizjologiczne. Jego celem jest wykazanie bloku przewodzenia we włóknach ruchowych nerwów obwodowych w miejscach nienarażonych na ucisk. Występowanie bloku przewodzenia wynika z odcinkowego uszkodzenia mieliny we włóknach ruchowych i braku możliwości propagacji potencjału wzdłuż nieuszkodzonego aksonu. Przewodnictwo czuciowe w MMN jest prawidłowe.

Żródło: www.podyplomie.pl/neurologia

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU